По-долу са изброени решенията на някои често срещани проблеми.

Батерия/Дисплей

 • Фотоапаратът е включен, но не реагира: Изчакайте края на записа. Ако проблемът продължи, изключете фотоапарата. Ако фотоапаратът не се изключва, извадете и поставете батерията отново или, ако използвате захранващ адаптер, изключете и включете отново адаптера. Имайте предвид, че данните, които се записват в момента, ще бъдат изгубени, но записаните данни няма да се повлияят от свързване или изключване на източника на захранване.
 • Визьорът или дисплеят не се включват:

  • Изберете различен режим на дисплея с помощта на бутона за режим на дисплея (обърнете внимание, че може да се наложи първо да активирате желания режим, като използвате опцията Огр. избор на режим на дисплея в менюто с настройки).
  • Прах, влакна или други чужди тела върху сензора за око могат да попречат на нормалното му функциониране. Почистете сензора за око с гумена круша.
 • Визьорът не е на фокус: Завъртете регулатора за настройване на диоптъра, за да фокусирате визьора. Ако това не реши проблема, изберете AF-S, АФ с единична точка и централната точка за фокусиране и след това кадрирайте висококонтрастен обект в централната точка за фокусиране и натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате фотоапарата. Докато фотоапаратът е на фокус, използвайте регулатора за настройване на диоптъра, за да фокусирате ясно върху обекта във визьора.
 • Дисплеите се изключват без предупреждение: Изберете по-дълги закъснения за потребителската настройка c3 (Закъсн. на изкл. на захранв.).
 • Контролният панел не реагира и е замъглен: Времето за реакция на контролния панел и яркостта му варират в зависимост от температурата.

Снимане

 • На фотоапарата му отнема време да се включи: Изтрийте файлове или папки.
 • Освобождаването на затвора е деактивирано:

  • Картата с памет е пълна.
  • Заключен спусък е избрано за Снимане при празен слот в менюто с настройки и не е поставена карта с памет.
  • Режим S е избран с Bulb (продължителна ръчна експозиция, докато е натиснат спусъкът) или Time (продължителна ръчна експозиция за зададен период от време) за скорост на затвора.
 • Фотоапаратът отговаря бавно на спусъка: Изберете Изкл. за Потребителска настройка d4 (Режим Забавяне експозиция).
 • При натискане на спусъка в режим на непрекъснато снимане се прави само една снимка: Изключете HDR.
 • Снимките не са на фокус: За да фокусирате с помощта на автоматично фокусиране, изберете AF-S, AF-C или AF-F за режим на фокусиране. Ако фотоапаратът не може да фокусира с автоматично фокусиране (0 Автоматично фокусиране), използвайте ръчно фокусиране или заключване на фокуса.
 • Не се чуват звукови сигнали:

  • Изкл. е избрано за Опции за звуков сигнал > Звуков сигнал вкл./изкл. в менюто с настройки.
  • AF-C е избрано за режим на фокусиране.
  • Вкл. е избрано за Безшумна фотография в менюто за правене на снимки.
  • Фотоапаратът е в режим на филм.
 • Пълният обхват от скорости на затвора не е наличен: Светкавицата се използва. Максималната скорост за синхронизация на светкавицата може да се избере чрез Потребителска настройка e1 (Скорост синхр. светкавица); когато използвате съвместими светкавици, изберете 1/200 сек (Автоматична FP) за достъп до пълния обхват на скорости на затвора.
 • Фокусът не се заключва, когато спусъкът е натиснат наполовина: Когато AF-C е избрано за режим на фокусиране, фокусът може да се заключи чрез натискане на центъра на спомагателния селектор.
 • Точката за фокусиране не може да бъде променена: Изборът на точката за фокусиране не е достъпен при АФ с автоматична зона; изберете друг режим за избор на АФ зона.
 • Фотоапаратът записва снимки бавно: Изключете намаляването на шума при дълга експозиция.
 • Снимките и филмите не изглеждат с една и съща експозиция като прегледа, показан на дисплея: За да прегледате ефектите от промени в настройките, които влияят на експозицията и цвета, изберете Вкл. за потребителска настройка d8 (Прил. настройки към live view). Имайте предвид, че промените в Яркост на дисплея и Яркост на визьора нямат ефект върху изображения, записани с фотоапарата.
 • В режим на филм се появява трептене или ивици: Изберете Намаляване на трептенето в менюто за заснемане на видео и изберете опция, която съответства на честотата на местната електрическа мрежа.
 • В изгледа през обектива се появяват ярки области или ивици: Снимката е кадрирана под мигащ знак, светкавица или друг източник на светлина с кратка продължителност.
 • В снимките се появяват петна: Почистете задните и предните елементи на обектива. Ако проблемът продължава, почистете сензора за изображения.
 • Бокето е неравно: При високи скорости на затвора и/или бързи обективи, можете да забележите неравности във формата на бокето. Ефектът може да бъде смекчен, като изберете по-бавни скорости на затвора и/или по-високи f-числа.
 • Снимките се повлияват от забележими фантоми или отблясъци: Може да забележите фантоми или отблясъци в снимки, които включват слънцето или други ярки източници на светлина. Тези ефекти могат да бъдат повлияни чрез прикрепване на сенник за обектива или чрез композиране на снимки с източници на ярка светлина далеч от кадъра. Можете също така да изпробвате техника като премахване на филтри за обектив, избиране на друга скорост на затвора или използване на безшумно снимане.
 • Записването спира неочаквано или не стартира: Записването може да се прекрати автоматично, за да се предотврати повреда на вътрешните схеми на фотоапарата, ако температурата на околната среда е висока или фотоапаратът е бил използван продължително за снимане на серия от снимки, запис на филм или други подобни. Ако не можете да снимате, тъй като фотоапаратът е прегрял, изчакайте вътрешните електрически схеми да се охладят и опитайте отново. Обърнете внимание, че фотоапаратът може да бъде топъл на допир, но това не означава, че съществува неизправност.
 • Артефакти от изображението могат да се появят по време на снимане: „Шум“ (произволно разположени ярки пиксели, мъгла или линии) и непредвидени цветове могат да се появят, ако увеличите изгледа през обектива. Произволно разположени ярки пиксели, мъгла или ярки петна също може да възникнат в резултат на повишаването на температурата на вътрешните електрически схеми на фотоапарата по време на снимане; изключете фотоапарата, когато не го използвате. При висока ISO чувствителност е възможно шумът да стане по-забележим при дълги експозиции или снимки, направени, когато температурата на фотоапарата е висока. Имайте предвид, че разпределението на шума на дисплея може да се различава от това на окончателното изображение. За да намалите шума, регулирайте настройките като ISO чувствителност, скорост на затвора или Активен D-Lighting.
 • Фотоапаратът не може да измери баланса на бялото: Обектът е твърде тъмен или твърде ярък.
 • Изображенията не могат да бъдат избрани като източник за предварително зададен баланс на бялото: Тези изображения са създадени с различен модел фотоапарат.
 • Клинът на баланса на бялото не е наличен:

  • За качество на изображението е избрана опция NEF (RAW) или NEF + JPEG.
  • Включена е многократна експозиция или HDR (висок динам. диапазон).
 • Ефектите на Picture Controls се различават между отделните изображения: Автоматично е избрано за Задаване на Picture Control, избран е Picture Control въз основа на Автоматично или A (автоматично) е избрано за Бързо увел. на рязкостта, контраст или наситеност. За постоянни резултати при серии от снимки изберете друга настройка.
 • Измерването не може да се промени: В сила е заключване на автоматичната експозиция.
 • Не може да се използва компенсация на експозицията: Изберете режим P, S или A.
 • Шум (цветни петна или други артефакти) се появяват в продължителни експозиции: Активирайте намаляването на шума при дълга експозиция.
 • Лъчът за подпомагане на АФ не се включва:

  • Изберете Вкл. за Потребителска настройка a12 (Вграден лъч за помагане на АФ).
  • Лъчът за подпомагане на АФ не светва, когато е в режим на филм или когато AF-C или MF е избрано за режим на фокусиране.
 • С филмите не се записва звук: Изключен микрофон е избрано за Чувствителност на микрофона в менюто за заснемане на видео.

Възпроизвеждане

 • NEF (RAW) изображенията не се възпроизвеждат: Снимките са направени при качество на изображението NEF + JPEG.
 • Фотоапаратът не показва снимки, направени с други фотоапарати: Снимки, направени с други марки фотоапарати, може да не се показват правилно.
 • Някои снимки не се показват по време на възпроизвеждане: Изберете Всички за Папка с изобрж. за възпроиз.
 • Снимки с „вертикална“ (портретна) ориентация са показани в „хоризонтална“ (пейзажна) ориентация:

  • Изберете Вкл. за Вертикално завъртане в менюто за възпроизвеждане.
  • Снимките се показват в преглед на изображението.
  • Фотоапаратът е бил насочен нагоре или надолу, когато е заснета снимката.
 • Снимките не могат да бъдат изтрити: Снимките са защитени. Свалете защитата.
 • Снимките не могат да бъдат ретуширани: Изображението не може да бъде редактирано с този фотоапарат.
 • Фотоапаратът показва съобщение, че папката не съдържа изображения: Изберете Всички за Папка с изобрж. за възпроиз.
 • Не може да се отпечатват снимки: NEF (RAW) и TIFF снимките не могат да се отпечатат чрез директна USB връзка. Прехвърлете снимките на компютър и ги отпечатайте с NX Studio. NEF (RAW) снимки могат да се запаметят в JPEG формат чрез опцията NEF (RAW) обработване в менюто за ретуширане.
 • Снимките не се показват на видео устройства с висока разделителна способност: Проверете дали HDMI кабелът (продава се отделно) е свързан.
 • Изходът за HDMI устройства не работи според очакванията:

  • Проверете дали HDMI кабелът е свързан правилно.
  • Изберете Изкл. за HDMI > Усъвършенстван > Външ. устройство за запис. в менюто с настройки.
  • Проверете отново, след като изберете Нулиране всички настр. в менюто с настройки.
 • Опцията „Изтриване на следи от прах от изображението“ в NX Studio няма желания ефект: Почистването на сензора за изображения променя позицията на праха на сензора за изображения. Справочните данни за следи от прах, записани преди почистването на сензора за изображения, не могат да се използват със снимки, заснети след почистването на сензора за изображения от прах; също така справочните данни, записани след почистването на сензора за изображения, не могат да се използват със снимки, заснети преди почистването на сензора за изображения.
 • Компютрите не показват NEF (RAW) изображенията по същия начин, както фотоапаратът: Софтуерите на други производители не показват ефектите на Picture Controls, Активен D-Lighting, контрола на винетирането или други подобни. Използвайте NX Studio.
 • Снимките не могат да се прехвърлят на компютър: Операционната система на компютъра не е съвместима с фотоапарата или софтуера за прехвърляне на изображения. Използвайте четец на карти или слот за карти, за да копирате снимки на компютър.

Bluetooth и Wi-Fi (безжични мрежи)

 • Смарт устройствата показват SSID на фотоапарата (името на мрежата):

  • Уверете се, че Деактивиране е избрано за Самолетен режим в менюто с настройки на фотоапарата.
  • Уверете се, че Активиране е избрано за Свързване със смарт устр. > Сдвояване (Bluetooth) > Bluetooth връзка в менюто с настройки на фотоапарата.
  • Опитайте да изключите и после отново да включите Wi-Fi на смарт устройството.
 • Фотоапаратът не успява да се свърже с безжични принтери и други безжични устройства: Този фотоапарат може да се свърже само към смарт устройства и компютри.

Разни

 • Датата на записа е неправилна: Часовникът на фотоапарата не е толкова точен, колкото повечето ръчни часовници и часовници за бита. Сверявайте часовника редовно от по-точни часовници и нулирайте, ако е необходимо.
 • Някои елементи от менюто не могат да бъдат избрани: Някои опции не са налични при определени комбинации от настройки или когато не е поставена карта с памет.