Вижте този раздел за информация относно индикаторите на дисплея на фотоапарата (дисплей и визьор) и на контролния панел. За илюстративни цели дисплеите са показани с всички индикатори включени.

Дисплеят: Режим на снимки

Следните индикатори се показват в дисплея в режим на снимки.

1 Режим на снимане
2 Индикатор за гъвкава програма
3 Режим на потребителска настройка
4 Конзоли на АФ зона
5

Индикатор за интервал от време

Индикатор „часовникът не е сверен“

Индикатор „Няма карта с памет“

6 Режим на светкавицата
7 Индикатор за фокусиране
8 Режим на снимане
9 Точка за фокусиране
10 Режим на фокусиране
11 Режим за избор АФ зона
12 Активен D-Lighting
13 Picture Control
14 Баланс на бялото
15 Качество на изображението
16 Зона на изображ. във визьора
17 Размер на изображението
18 Индикатор за връзка с Wi-Fi
19 Икона i
20

Индикатор за клина на експозицията и на светкавицата

Индикатор за клин баланс бяло

Индикатор за ADL клин

Индикатор за HDR

Индикатор за многократна експозиция

21

Брой на оставащите снимки за запис в последователността на клина на експозицията и на светкавицата

Брой на оставащите снимки за запис в последователността на клина на баланса на бялото

Брой на оставащите снимки за запис в последователността на ADL клина

Разлика в експозицията на HDR

Брой експозиции (многократна експозиция)

22

Индикатор на експозицията

Показване на компенсацията на експозицията

Индикатор за напредъка на клина:

Клин на експозицията и на светкавицата

23

Индикатор за Bluetooth връзка

Самолетен режим

24 Индикатор за готовност на светкавицата
25 „k“ (появява се, когато оставащата памет е за над 1000 експозиции)
26 Брой на оставащите експозиции за запис
27 ISO чувствителност
28

Индикатор за ISO чувствителност

Индикатор за автоматична ISO чувствителност

29 Индикатор за компенсация на експозицията
30 Индикатор за компенсация на светкавицата
31 Проследяване на обекта
32 Диафрагма
33 Икона за заключване на диафрагмата
34 Скорост на затвора
35 Индикатор за синхронизация на светкавицата
36 Икона за заключване скоростта на затвора
37 Индикатор за заключване на стойността на светкавицата
38 Измерване
39 Заключване на автоматичната експозиция (АЕ)
40 Индикатор за батерията
41 Засичане на трептене
42

Тип на затвора

Безшумна фотография

43 Режим Забавяне експозиция
44 Индикатор за намаляване на вибрациите
45 Снимане с докосване
46 Индикатор за преглед в live view
47 Предупреждение за температурата

Предупреждения за температурата

Ако температурата на фотоапарата се повиши, ще се покаже предупреждение за температурата заедно с таймер за обратно отброяване (таймерът става червен, когато бъде достигната маркировката за тридесетата секунда). В някои случаи таймерът може да се покаже веднага след включването на фотоапарата. Когато таймерът достигне нула, дисплеят за снимане ще се изключи автоматично, за да защити вътрешните електрически схеми на фотоапарата.

Екранът с информация

1 Режим на снимане
2 Индикатор за гъвкава програма
3 Режим на потребителска настройка
4 Икона за заключване скоростта на затвора
5 Индикатор за синхронизация на светкавицата
6 Скорост на затвора
7 Икона за заключване на диафрагмата
8 Диафрагма
9

Индикатор за клина на експозицията и на светкавицата

Индикатор за клин баланс бяло

Индикатор за ADL клин

Индикатор за HDR

Индикатор за многократна експозиция

10 „k“ (появява се, когато оставащата памет е за над 1000 експозиции)
11 Брой на оставащите експозиции за запис
12

Индикатор на експозицията

Показване на компенсацията на експозицията

Индикатор за напредъка на клина:

Клин на експозицията и на светкавицата

Клин баланс бяло

ADL клин

13 Икона i
14 ISO чувствителност
15

Индикатор за ISO чувствителност

Индикатор за автоматична ISO чувствителност

16 Индикатор за заключване на стойността на светкавицата
17 Заключване на автоматичната експозиция (АЕ)
18 Индикатор за компенсация на светкавицата
19

Индикатор за компенсация на експозицията

Стойност на компенсацията на експозицията

20

Индикатор за Bluetooth връзка

Самолетен режим

21 Индикатор за връзка с Wi-Fi
22 Индикатор за намаляване на шума при дълга експозиция
23

Тип на затвора

Безшумна фотография

24 Режим Забавяне експозиция
25

Индикатор за интервал от време

Индикатор „часовникът не е сверен“

26 Режим управление светк.
27 Индикатор за „звуков сигнал“
28 Индикатор за батерията
29 Вграден Wi-Fi
30 Режим на снимане
31 Режим за избор АФ зона
32 Режим на фокусиране
33 Намаляване на вибрациите
34 Активен D-Lighting
35 Измерване
36 Размер на изображението
37 Баланс на бялото
38 Picture Control
39 Качество на изображението
40 Режим на светкавицата
41 Предупреждение за температурата

Дисплеят: Режим на филм

Следните индикатори се показват в дисплея в режим на филм.

1

Индикатор за запис

Индикатор „Без филм“

2 Външ. устройство за запис.
3 Разм.кад. и кадр.чест./к-во избж.
4 Оставащо време
5 Код за време
6 Име на файл
7 Нам. на шума от вятъра
8 Сила на звука на слушалките
9 Режим на снимане (неподвижно изображение)
10 Ниво на звука
11 Чувствителност на микрофона
12 Честотен обхват
13 Индикатор за електронно намаляване на вибрациите

Визьорът: Режим на снимки

Следните индикатори се показват във визьора в режим на снимки.

1 Индикатор за батерията
2 Индикатор за преглед в live view
3 Индикатор за намаляване на вибрациите
4 Режим на светкавицата
5 Режим на снимане
6 Режим на фокусиране
7 Режим за избор АФ зона
8 Индикатор за Активен D-Lighting
9 Индикатор за Picture Control
10 Баланс на бялото
11 Качество на изображението
12 Размер на изображението
13 Зона на изображ. във визьора
14

Индикатор за Bluetooth връзка

Самолетен режим

15 Индикатор за връзка с Wi-Fi
16 Точка за фокусиране
17

Индикатор за клина на експозицията и на светкавицата

Индикатор за клин баланс бяло

Индикатор за ADL клин

Индикатор за HDR

Индикатор за многократна експозиция

18

Брой на оставащите снимки за запис в последователността на клина на експозицията и на светкавицата

Брой на оставащите снимки за запис в последователността на клина на баланса на бялото

Брой на оставащите снимки за запис в последователността на ADL клина

Разлика в експозицията на HDR

Брой експозиции (многократна експозиция)

19 Проследяване на обекта
20 Индикатор за компенсация на светкавицата
21 „k“ (появява се, когато оставащата памет е за над 1000 експозиции)
22 Индикатор за готовност на светкавицата
23 Брой на оставащите експозиции за запис
24 ISO чувствителност
25

Индикатор за ISO чувствителност

Индикатор за автоматична ISO чувствителност

26 Индикатор за компенсация на експозицията
27

Индикатор на експозицията

Показване на компенсацията на експозицията

Индикатор за напредъка на клина:

Клин на експозицията и на светкавицата

28 Диафрагма
29 Икона за заключване на диафрагмата
30 Скорост на затвора
31 Индикатор за синхронизация на светкавицата
32 Индикатор за заключване на стойността на светкавицата
33 Заключване на автоматичната експозиция (АЕ)
34 Режим на потребителска настройка
35 Измерване
36 Индикатор за фокусиране
37 Режим Забавяне експозиция
38

Тип на затвора

Безшумна фотография

39 Режим на снимане
40 Индикатор за гъвкава програма
41 Засичане на трептене
42 Икона за заключване скоростта на затвора
43

Индикатор за интервал от време

Индикатор „часовникът не е сверен“

Индикатор „Няма карта с памет“

44 Конзоли на АФ зона
45 Предупреждение за температурата

Визьорът: Режим на филм

Следните индикатори се показват във визьора в режим на филм.

1 Разм.кад. и кадр.чест./к-во избж.
2 Име на файл
3 Външ. устройство за запис.
4

Индикатор за запис

Индикатор „Без филм“

5 Код за време
6 Оставащо време
7 Режим на снимане (неподвижно изображение)
8 Ниво на звука
9 Чувствителност на микрофона
10 Честотен обхват
11 Нам. на шума от вятъра
12 Сила на звука на слушалките
13 Индикатор за електронно намаляване на вибрациите

Контролният панел

1 Икона за заключване на скоростта на затвора
2 Скорост на затвора
3

Индикатор за компенсация на експозицията

Стойност на компенсацията на експозицията

4 Икона за заключване на диафрагмата
5 Диафрагма
6 Индикатор за батерията
7 „k“ (появява се, когато оставащата памет е за над 1000 експозиции)
8 Брой на оставащите експозиции за запис
9 Режим на снимане
10 ISO чувствителност
11

Индикатор за компенсация на светкавицата

Икона „Изкл. на светкавицата“

12 Индикатор за синхронизация на светкавицата