Усъвършенстваната Система за креативно осветяване (CLS) на Nikon предлага подобрена комуникация между фотоапарата и съвместимите светкавици за подобрено снимане със светкавица.

Съвместими със CLS светкавици

Следните функции са налични със съвместими със CLS светкавици:

  SB-5000 SB-910, SB-900, SB-800 SB-700 SB-600 SB-500 SU-800 SB-R200 SB-400 SB-300
Единична светкавица i-TTL i-TTL балансирана запълваща светкавица 1
Стандартна i-TTL запълваща светкавица 2 2 2
qA Автоматична диафрагма 3
A Автоматично без TTL 3
GN Ръчно упр. приоритет разст.
M Ръчно 4 4 4
RPT Поредица от импулси на светкавицата
Оптично усъвършенствано безжично управление на осветяването Основно Дистанц. управление светк. 4
i-TTL i-TTL 4
[A:B] Бързо безжично управление на светкавицата 5
qA Автоматична диафрагма
A Автоматично без TTL
M Ръчно 4
RPT Поредица от импулси на светкавицата
Дистанционно i-TTL i-TTL
[A:B] Бързо безжично управление на светкавицата
qA/A Автоматична диафрагма/
Автоматично без TTL
6 6
M Ръчно
RPT Поредица от импулси на светкавицата
Радиоконтролирано усъвършенствано безжично управление на осветяването 7
Предаване на информация за цвета (светкавица)
Предаване на информация за цвета (LED лампа)
Автоматична FP високоскоростна синхронизация 8
Заключв. стойност светкавица 9
Намаляване на ефекта „червени очи“
Пилотно осветяване на фотоапарата
Унифицирано управление на светкавицата
Актуализация на фърмуера на светкавицата на фотоапарата 10

Не е налично с точково измерване.

Може също да бъде избрано със светкавица.

На светкавицата е избран режим qA/A чрез персонализирани настройки.

Може да се избере само чрез използване на опцията Управл. на светкавицата на фотоапарата.

Налична само по време на снимане в близък план.

Изборът на qA и A зависи от опцията, избрана за главната светкавица.

Поддържа същите характеристики като отдалечената светкавица с оптично AWL.

Налично само в режими на управление на светкавицата i-TTL, qA, A, GN и M.

Налично само при режим на управление на светкавицата i-TTL или когато светкавицата е настроена да излъчва предварителни светкавици на дисплея в режим на светкавицата qA или A.

Актуализациите на фърмуера за SB-910 и SB-900 могат да бъдат извършени от фотоапарата.

Командният модул за безжично управление на светкавици Speedlight SU-800

При монтиране на съвместим със CLS фотоапарат, SU-800 може да се използва като команден модул за SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 или SB-R200 светкавици до три групи. Самият SU-800 не е оборудван със светкавица.

Снимане със светкавица

Снимането със светкавица не може да се комбинира с някои функции на фотоапарата, включително:

  • Безшумна фотография
  • Запис на филм
  • HDR (висок динам. диапазон)
  • Непрекъснато снимане с висока скорост (удължено)

Компенсация на светкавицата

При режимите за управление на светкавицата i-TTL и автоматична диафрагма (qA), компенсацията на светкавицата, избрана със светкавицата, предлагана като опция, или опцията Управл. на светкавицата на фотоапарата се добавят към компенсацията на светкавицата, избрана с опцията Комп. светкав. в менюто за правене на снимки.

Други светкавици

Следните светкавици могат да се използват в автоматичен режим без TTL и в ръчен режим.

Светкавица

Режим на светкавицата

SB-80DX, SB-28DX, SB-28, SB-26, SB-25, SB-24 SB-50DX, SB-23, SB-29, SB-21B, SB-29S SB-30, SB-27 1, SB-22S, SB-22, SB-20, SB-16B, SB-15
A Автоматично без TTL
M Ръчно
G Поредица от импулси на светкавицата
REAR Синхронизация по задно перде 2

Режимът на светкавица автоматично се задава на TTL и спусъкът се деактивира. Задайте светкавицата на A (автоматична светкавица без TTL).

Налично, когато за избор на режим на светкавицата се използва фотоапаратът.

Използвайте заключване на стойността на светкавицата със светкавици, предлагани като опция

Заключването на стойността на светкавицата е налично със светкавици, предлагани като опция в TTL и (където се поддържа) режими на предварителна светкавица на дисплея qA и на предварителна светкавица на дисплея с управление на светкавицата A (вижте ръководството, предоставено със светкавицата за повече информация). Обърнете внимание, че когато усъвършенстваното безжично управление на осветяването се използва за управление на отдалечени светкавици, ще трябва да настроите режима на управление на светкавицата за главната светкавица или за поне една отдалечена група към TTL, qA или A. Зоната, измерена за заключване на стойността на светкавицата, е както следва:

Светкавица Режим на светкавицата Зона на измерване
Отделна светкавица i-TTL 6 мм кръг в центъра на кадъра
qA Зона, измерена от експонометъра за светкавицата
Използва се с други светкавици (Усъвършенствано безжично управление на осветяването) i-TTL Целия кадър
qA Зона, измерена от експонометъра за светкавицата
A

Бележки за светкавици, предлагани като опция

Прегледайте ръководството на светкавицата за подробни инструкции. Ако светкавицата поддържа CLS, разгледайте раздела за съвместими със CLS цифрови SLR фотоапарати. Обърнете внимание, че този фотоапарат не е включен в категорията „цифров SLR“ в ръководствата за SB-80DX, SB-28DX и SB-50DX.

i-TTL управлението на светкавицата може да се използва при ISO чувствителност между 64 и 12800 (Z 7) или между 100 и 12800 (Z 6). При стойности над 12800 може да не се постигне желаният резултат при някои диапазони или настройки на диафрагмата. Ако индикаторът за готовност на светкавицата (c) мига около три секунди след като е направена снимка в автоматичен режим с i-TTL или без TTL, светкавицата се е задействала при пълна мощност и снимката може да е недостатъчно експонирана (само светкавици, съвместими със CLS).

Когато за снимане с немонтирани на фотоапарата светкавици се използва кабел за синхронизиране от SC сериите 17, 28 или 29, в режим i-TTL може да не се постигне правилната експозиция. Препоръчваме да изберете стандартна i-TTL запълваща светкавица. Направете пробна снимка и проверете резултата на дисплея на фотоапарата.

В режим i-TTL използвайте отразяващия рефлектор или дифузионния адаптер за светкавица, предоставен със светкавицата. Не използвайте други панели, като дифузионни панели, тъй като това може да доведе до неправилна експозиция.

В режим P максималната диафрагма (минимално f-число) е ограничена според ISO чувствителността, както е показано по-долу:

Максимална диафрагма при ISO равностойност от:
64 100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
3,5 4 5 5,6 7,1 8 10 11 13

Ако максималната диафрагма на обектива е по-малка от дадената по-горе, максималната стойност за диафрагмата ще е максималната диафрагма на обектива.

Осветяването за подпомагане на АФ се осигурява от фотоапарата, а не от светкавицата; SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 и SB-400 обаче осигуряват намаляване на ефекта „червени очи“.

Шум под формата на линии може да се появи по снимките, които са направени със светкавица с високопроизводителен батериен пакет SD-9 или SD-8A, поставен директно във фотоапарата. Намалете ISO чувствителността или увеличете разстоянието между фотоапарата и батерийния пакет.

Пилотно осветяване

Натискането на контролния бутон, на който е присвоен Преглед с помощта на Потребителска настройка f2 (Присв. потреб. контрол), кара CLS-съвместими светкавици да излъчват пилотна светкавица. Тази функция може да се използва с Усъвършенствано безжично управление на осветяването за преглед на общия ефект на осветление, постигнат с множество светкавици; ефектът най-добре се вижда при директно гледане към обекта, вместо към дисплея на фотоапарата. Пилотното осветяване може да бъде изключено чрез използване на Потребителска настройка e5 (Пилотна светкавица).

Студийно осветление

За да регулирате цвета и яркостта на изгледа през обектива, така че да кадрирате по-лесно снимките, изберете Изкл. за Потребителска настройка d8 (Прил. настройки към live view).