Опцията за език в менюто с настройки се маркира автоматично първия път, когато менютата се покажат. Изберете език и настройте часовника на фотоапарата.

 1. Включете фотоапарата.

  Завъртете превключвателя на захранването в положение ON (вкл.).

 2. Изберете Език (Language) в менюто с настройки.

  Натиснете бутона G, за да се покажат менютата на фотоапарата, след това маркирайте Език (Language) в менюто с настройки и натиснете 2 (за информация относно използването на менютата, вижте „Бутона G“, 0 Бутонът G).

 3. Изберете език.

  Натиснете 1 или 3, за да маркирате желания език и натиснете J (наличните езици варират в зависимост от държавата или региона, в който е бил закупен фотоапаратът).

 4. Изберете Часова зона и дата.

  Маркирайте Часова зона и дата и натиснете 2.

 5. Изберете часова зона.

  Изберете Часова зона и изберете текущата си часова зона (дисплеят показва избраните градове в избраната зона и разликата между времето в избраната зона и UTC). Натиснете J за запазване на промените и връщане към менюто Часова зона и дата.

 6. Включете или изключете лятното часово време.

  Изберете Лятно часово време, след това маркирайте Вкл. или Изкл. и натиснете J. Избирането на Вкл. премества часовника с един час напред.

 7. Настройте часовника.

  Изберете Дата и час и използвайте мултиселектора, за да настроите часовника. Натиснете J, когато часовникът е настроен към текущата дата и час (имайте предвид, че фотоапаратът използва часовник в 24-часов формат).

 8. Изберете формат на датата.

  За да изберете реда, в който ще се показват годината, месецът и денят, изберете Формат на датата, след това маркирайте желаната опция и натиснете J.

 9. Изход към режим на снимане.

  Натиснете спусъка наполовина за изход към режим на снимане.

Иконата t („Часовникът не е сверен“)

Часовникът на фотоапарата се захранва от независим, презареждаем източник на захранване, който се зарежда колкото е необходимо, когато се постави основната батерия. Със зареждане от два дни, часовникът ще работи около един месец. Ако иконата t мига в дисплея, часовникът е бил нулиран и датата и часът, записани на всички нови снимки, няма да бъдат правилни. Използвайте опцията Часова зона и дата > Дата и час в менюто с настройки, за да настроите часовника към правилното време и дата (0 Часова зона и дата).

SnapBridge

Използвайте приложението SnapBridge, за да сверите часовника на фотоапарата въз основа на часа от смартфон или таблет (смарт устройство). Разгледайте онлайн помощта за SnapBridge за повече подробности.