При настройките по подразбиране следните елементи се показват в менюто за режим на филми i.

„Същ. като настр. за снимки“

Ако Същ. като настр. за снимки е избрано за Задаване на Picture Control, Баланс на бялото, Активен D-Lighting или Намаляване на вибрациите в менюто за заснемане на видео, в горния ляв ъгъл на менюто i ще се появи иконка h, което показва, че опциите, избрани за тези настройки в режима на снимки, също се прилагат в режим на филми и обратно.

Задаване на Picture Control

Изберете Picture Control за запис на филм. За повече информация вижте „Задаване на Picture Control“ (0 Задаване на Picture Control).

Баланс на бялото

Настройте баланса на бялото за запис на филм. За повече информация, вижте „Баланс на бялото“, (0 Баланс на бялото, Баланс на бялото).

Размер на кадъра, кадрова честота и качество на филмите

Изберете размера на филмовия кадър (пиксели) и кадровата честота. Можете също така да изберете между двете опции за Качество на филмите: Високо качество (обозначено с икони за размер на кадъра/кадрова честота с „m“) и Нормално. Заедно тези опции определят максималната битова честота, както е показано в таблицата по-долу.

Размер кадър/кадрова честота 1 Максимална битова честота (Mbps) Макс. време за запис
Високо качество Нормално
r 3840 × 2160 (4 K UHD); 30p 144 2 29 мин 59 сек 4
s 3840 × 2160 (4 K UHD); 25p
t 3840 × 2160 (4 K UHD); 24p
w 1920 × 1080; 120p 3
x 1920 × 1080; 100p 3
y/y 1920 × 1080; 60p 56 28
z/z 1920 × 1080; 50p
1/1 1920 × 1080; 30p 28 14
2/2 1920 × 1080; 25p
3/3 1920 × 1080; 24p
A 1920 × 1080; 30p ×4 (на заб. кад.) 3 36 2 3 мин
B 1920 × 1080; 25p ×4 (на заб. кад.) 3
C 1920 × 1080; 24p ×5 (на заб. кад.) 3 29

Действителните честоти на кадрите за стойности, изброени като 120p, 60p, 30p и 24p, са съответно 119,88 кадъра/сек., 59,94 кадъра/сек., 29,97 кадъра/сек. и 23,976 кадъра/сек.

Качество на филмите, фиксирано на Високо качество.

Зона на изображението във визьора, фиксирана на DX (Z 7) или FX (Z 6); разпознаването на лица не е активирано в режим за избор на АФ зона за АФ с автоматична зона.

Всеки филм може да бъде записан в най-много 8 файла до 4 GB всеки. Броят на файловете и дължината на всеки файл варират според опциите, избрани за Размер кадър/кадрова честота и Качество на филмите. Филмите, записани на карти с памет, форматирани във фотоапарата, обаче ще бъдат записани като един файл, независимо от размера, ако картата има капацитет над 32 GB.

Текущо избраната опция се обозначава от иконка на дисплея.

Филми със забавени движения

За да запишете безшумни филми със забавени движения, изберете опцията „на заб. кад.“ за Размер кадър/кадрова честота. Филмите със забавени движения се записват при 4 или 5 пъти по-висока от номиналната скорост и се възпроизвеждат при номинална скорост. Филми, заснети при 1920 × 1080; 30p × 4 (на заб. кад.) например, са записани с кадрова честота от около 120 кадъра/сек. и се възпроизвеждат при скорост около 30 кадъра/сек., което означава, че 10 секунди запис се равняват на около 40 секунди видео клип.

  Приблизително 10 сек
Запис
Възпроизвеждане
  Приблизително 40 сек

Скоростите на запис и възпроизвеждане са показани по-долу.

Размер кадър/кадрова честота Скорост на запис Нормално
A 1920 × 1080; 30p ×4 (на заб. кад.) 120p (119,88 кадъра/сек.) 30p (29,97 кадъра/сек.)
B 1920 × 1080; 25p ×4 (на заб. кад.) 100p (100 кадъра/сек.) 25p (25 кадъра/сек.)
C 1920 × 1080; 24p ×5 (на заб. кад.) 120p (119,88 кадъра/сек.) 24p (23,976 кадъра/сек.)

Филми със забавени движения

Функции като намаляване на трептенето, електронно намаляване на вибрациите и изходен код за време не могат да се използват, когато е избрана опцията „на заб. кад.“.

Чувствителност на микрофона

Включете или изключете вградения или външните микрофони или регулирайте чувствителността на микрофона. Изберете bA, за да регулирате чувствителността автоматично, или Изключен микрофон, за да изключите записа на звук или регулирайте чувствителността на микрофона ръчно, като изберете стойност между b1 и b20 (колкото е по-висока стойността, толкова по-висока е чувствителността).

При настройки, различни от bA, текущо избраната опция се показва от иконка на дисплея.

Ако нивото на звука се покаже в червено, силата на звука е твърде висока. Намалете чувствителността на микрофона.

Икона 2

Филмите, които са записани с изключен микрофон, са маркирани с иконата 2 при възпроизвеждане на цял екран и при възпроизвеждане на филми.

Избор зона изобрж. във визьор

Изберете размера на зоната върху сензора за изображения, използван за запис на филми. Изберете FX, за да заснемете филми в така наречения „FX-базиран филмов формат“, DX, за да снимате в „DX-базиран филмов формат“. Разликите между двата формата са показани на илюстрацията.

FX   DX

Размерите на записаната област варират според размера на кадъра:

Формат Размер на кадъра Записана област (приблизително)
Z 7 Z 6
FX-базиран филмов формат 3840 × 2160 35,9 × 20,2 мм
1920 × 1080 35,8 × 20,1 мм 35,9 × 20,1 мм
DX-базиран филмов формат 3840 × 2160 23,5 × 13,2 мм 23,4 × 13,2 мм
1920 × 1080 23,4 × 13,1 мм

Текущо избраната опция се обозначава от иконка на дисплея.

Измерване

Изберете как фотоапаратът настройва експозицията в режим на филм. За повече информация вижте „Измерване“ (0 Измерване), но обърнете внимание, че точковото измерване не може да се използва.

Wi-Fi връзка

Активиране или деактивиране на Wi-Fi. За повече информация вижте „Използване на Wi-Fi връзка“ (0 Wi-Fi връзка).

Активен D-Lighting

Изберете опция за Активен D-Lighting за режим на филм. За повече информация вижте „Активен D-Lighting“ (0 Активен D-Lighting). Обърнете внимание, че ако Същ. като настр. за снимки е избрано за Активен D-Lighting в менюто за заснемане на видео и Автоматично е избрано в менюто за правене на снимки, филмите ще се заснемат с настройка, еквивалентна на Нормално.

Електр. намал. на вибр. (VR)

Изберете Вкл., за да активирате електронното намаляване на вибрациите в режим на филм. Електронното намаляване на вибрациите не е налично при размери на кадъра от 1920 × 1080; 120p, 1920 × 1080; 100p или 1920 × 1080 (на заб. кад.). Имайте предвид, че когато електронното намаляване на вибрациите е включено, зрителният ъгъл ще бъде намален, което леко ще повиши видимото фокусно разстояние, а максималната чувствителност за запис на филми ще бъде фиксирана на ISO 25600 (Z 7) или 51200 (Z 6).

На дисплея се появява иконка, докато е избрано Вкл.

Намаляване на вибрациите

Изберете опция за намаляване на вибрациите за режим на филм. За повече информация вижте „Намаляване на вибрациите“ (0 Намаляване на вибрациите).

Режим за избор АФ зона

Изберете как фотоапаратът да избира точката за фокусиране, когато автоматичното фокусиране е активирано в режим на филм. За повече информация, вижте „Режим за избор АФ зона“ (0 Режим за избор на АФ зона).

Опция
d АФ с единична точка
f АФ с широка зона (S)
g АФ с широка зона (L)
h АФ с автоматична зона

Режим на фокусиране

Изберете как фотоапаратът да фокусира в режим на филм. За повече информация вижте „Избор на режим на фокусиране“ (0 Избор на режим на фокусиране).

Опция
AF-S Единичен АФ
AF-C Непрекъснат АФ
AF-F Постоянен АФ
РФ Ръчно фокусиране