За да активирате електронния затвор и да премахнете шума и вибрациите, причинени от работата на механичния затвор, изберете Вкл. за Безшумна фотография в менюто за правене на снимки. Независимо от настройката, избрана за Опции за звуков сигнал в менюто с настройки, няма да прозвучи звуков сигнал, когато фотоапаратът фокусира или докато самоснимачката отброява оставащото време. Обърнете внимание, че електронният затвор ще се използва независимо от избраната опция за Потребителска настройка d5 (Тип на затвора).

Докато безшумната фотография е активна, се появява иконка. В режими на снимане, различни от Непрекъснато В (удължено), дисплеят ще угасне за малко, когато натиснете спусъка, за да покаже, че е направена снимка.

Активирането на безшумна фотография променя честотата на превъртане на кадъра в режим на непрекъснато снимане (0 Скорост на превъртане на кадрите) и деактивира някои функции, включително светкавицата, намаляването на шума при дълга експозиция и намаляването на трептенето.

Безшумна фотография

Избирането на Вкл. за Безшумна фотография заглушава затвора, но това не освобождава фотографите от необходимостта да спазват личното пространство и правата върху изображението на субектите. Въпреки че шумът на механичния затвор е заглушен, все още може други звуци да се чуят например по време на автоматично фокусиране или регулиране на диафрагмата, или ако бутонът G или K е натиснат, когато опция, различна от Изкл. е избрана за Намаляване на вибрациите. По време на безшумна фотография може да се види трептене, ивици или изкривявания в дисплея и в окончателната снимка, заснета под флуоресцентно осветление, живачни изпарения или натриеви лампи, или ако фотоапаратът или обектът се раздвижат по време на снимане. Могат да се появят и назъбени краища, хроматична аберация, ефект „моаре“, както и ярки петна. Могат да се появят ярки области или ивици в някои зони на кадъра с мигащи знаци и други непостоянни източници на светлина, или ако обектът е за кратко осветен от светлинен ефект или други ярки моментни източници на светлина.