ЦИФРОВ ФОТОАПАРАТ

Z 7_Z 6

Онлайн ръководство

Ръководства за търсене

Този фотоапарат има актуализиран фърмуер с добавени функции. За повече информация вижте „Промени, извършени чрез актуализации на фърмуера“.

Изберете от 3 различни ръководства.

 • За ръководство за основите на снимането и възпроизвеждането, прочетете

  Ръководство на потребителя (в комплект с фотоапарата)

  Основни операции на фотоапарата, както и функции, специфични за този фотоапарат.

 • За ръководство с всички аспекти на работа с фотоапарата, прочетете

  Справочното ръководство (PDF)

  PDF версия на онлайн ръководството (съдържанието на онлайн и справочните ръководства е едно и също).

  Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/bg/products/492/Z_7.html

  Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/bg/products/493/Z_6.html

 • За информация относно безжичните връзки, прочетете

  Ръководство за мрежата (PDF)

  Наръчник за мрежа обхваща теми като свързването на фотоапарата чрез Wi-Fi или Bluetooth с компютър или със смарт устройство като смартфон или таблет, както и задачите, които могат да бъдат изпълнени с безжичен предавател WT-7.

  Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/bg/products/492/Z_7.html

  Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/bg/products/493/Z_6.html

За това ръководство

Това ръководство е за фърмуера на фотоапарати версии 3.00 и по-нови.

Най-новата версия на фърмуера на фотоапарата е налична за изтегляне от центъра за изтегляния на Nikon.

Това ръководство е предназначено за употреба както за Z 7, така и за Z 6. Илюстрациите показват Z 7.

Символи и условни обозначения

За да можете по-лесно да намерите информацията, която ви е необходима, са използвани следните символи и условни обозначения:

D Тази икона маркира забележки; информация, която трябва да бъде прочетена, преди да използвате този продукт.
A Тази икона маркира съвети, допълнителна информация, която може да ви е от полза при използването на този продукт.
0 Тази икона маркира препратки към други раздели от това ръководство.

Елементите от менюто, опциите и съобщенията, които се показват на дисплеите на фотоапарата, са с удебелен шрифт. В това ръководство показването в дисплея на фотоапарата и визьора по време на снимане се нарича „дисплей за снимане“; в повечето случаи илюстрациите показват дисплея.

Този фотоапарат може да се използва с карти с памет XQD и CFexpress тип B. В контексти, в които не е необходимо да се прави разлика между двете, и двата типа се наричат в това ръководство „карти с памет“.

В това ръководство смартфоните и таблетите са под общото име „смарт устройства“.

Настройки на фотоапарата

Обясненията в това ръководство предполагат, че се използват настройките по подразбиране.

A За вашата безопасност

Преди да използвате фотоапарата за първи път, прочетете инструкциите за безопасност в раздела „За вашата безопасност“ (0 За вашата безопасност).

Съдържание

Запознаване с фотоапарата

Първи стъпки

Накратко за снимането и възпроизвеждането

Основни настройки

Контроли за снимането

Менюто i

Още за възпроизвеждането

Ръководство за менютата

Връзки

Снимане със светкавица на фотоапарата

Дистанционно снимане със светкавица

Отстраняване на неизправности

Технически бележки

Промени, извършени чрез актуализации на фърмуера