Заредите батерията EN-EL15b от комплекта преди употреба.

Батерията и зарядното устройство

Прочетете и следвайте предупрежденията и предпазните мерки в „За вашата безопасност“ (0 За вашата безопасност) и „Грижа за фотоапарата и батерията: Предпазни мерки“ (0 Грижа за фотоапарата и батерията: Предпазни мерки).

Зарядното устройство за батерии

Поставете батерията EN-EL15b от комплекта и включете зарядното устройство. В зависимост от държавата или региона, зарядното устройство е снабдено или със захранващ адаптер за стена, или със захранващ кабел.

 • Захранващ адаптер за стена: Вкарайте адаптера за стена в конектора за захранващия кабел на зарядното устройство (q). Плъзнете фиксатора на адаптера за стена, както е показано (w) и завъртете адаптера на 90°, за да го фиксирате на място (e). Поставете батерията и включете зарядното устройство.

  Фиксатор за адаптера за стена

 • Захранващ кабел: След като свържете захранващия кабел с щепсела в показаната ориентация, поставете батерията и включете кабела.

Лампата CHARGE (ЗАРЕЖДАНЕ) ще мига, докато батерията се зарежда. Изтощената батерия ще се зареди напълно след около два часа и 35 минути.

Зареждане на батерията

Зареждането е приключило

Захранващи адаптери за зареждане на батерията във фотоапарата

Когато е поставена във фотоапарата, акумулаторната литиево-йонна батерия EN-EL15c/EN-EL15b ще се зарежда, докато фотоапаратът е свързан с опционален захранващ AC адаптер EH-7P (EH-7P не може да се използва за зареждане на батерии EN-EL15a и EN-EL15; използвайте зарядното устройство за батерии MH-25a от комплекта). Изтощената батерия ще се зареди напълно след около два часа и 35 минути. Имайте предвид, че в страните или регионите, където е необходимо, захранващите AC адаптери се доставят с прикрепен щепсел преходник; формата на щепсела преходник варира в зависимост от държавата на продажба.

 1. Поставете EN-EL15c/EN-EL15b във фотоапарата (0 Поставете батерията и карта с памет).

 2. След като се уверите, че фотоапаратът е изключен, свържете захранващия адаптер за зареждане на батерията във фотоапарата и включете адаптера. Поставете щепсела или щепсела преходник директно в контакта, а не под ъгъл, и спазвайте същите предпазни мерки, когато изваждате захранващия адаптер за зареждане на батерията във фотоапарата.

  Лампа CHARGE (ЗАРЕЖДАНЕ)

  Лампата на фотоапарата CHARGE (ЗАРЕЖДАНЕ) светва в жълто, докато зареждането е в ход, и се изключва, когато зареждането приключи. Обърнете внимание, че въпреки че фотоапаратът може да се използва, докато е свързан, батерията няма да се зарежда, а фотоапаратът няма да черпи енергия от захранващия адаптер за зареждане на батерията във фотоапарата, докато фотоапаратът е включен.

 3. Изключете щепсела от контакта и разкачете захранващия адаптер за зареждане на батерията във фотоапарата, когато зареждането приключи.

Лампата CHARGE (ЗАРЕЖДАНЕ)

Ако батерията не може да се зареди с помощта на захранващия адаптер за зареждане на батерията във фотоапарата, например защото батерията не е съвместима или температурата на фотоапарата е повишена, лампата CHARGE (ЗАРЕЖДАНЕ) ще мига бързо за около 30 секунди и след това ще се изключи. Ако лампата CHARGE (ЗАРЕЖДАНЕ) е изключена и не се наблюдава зареждане на батерията, изключете фотоапарата и проверете нивото на батерията.