Фотоапаратът може да покаже информация за светкавицата за светкавици SB-5000 и SB-500, монтирани в гнездото за аксесоари на фотоапарата и конфигурирани като главна светкавица за оптично AWL, както и за отдалечена светкавица чрез радио AWL с използване на WR-R10. Информацията за светкавицата може да бъде разгледана в дисплея на фотоапарата чрез натискане на бутона DISP в режим на снимане (0 Бутонът DISP). Показваната информация варира според режима на управление на светкавицата.

Групова светкавица

1 Индикатор за готовност на светкавицата 1
2

Дистанц. управление светк.

Индикатор за FP

3 Режим на дистанционно управление на светкавицата 2
4

Режим на управление на груповата светкавица 3

Режим на групова светкавица

Ниво на светкавицата (мощност)/компенсация на светкавицата

5 Канал 2
6 Режим на връзка 4

Показва се при радио AWL, когато всички светкавици са готови.

Оптичният AWL се показва от Y, радио AWL - от Z, общият оптичен и радио AWL - от Y и Z. Оптичният AWL канал за общ оптичен и радио AWL се показва, когато SB-500 се използва като главна светкавица.

Иконите се показват за всяка група, когато се използва общ оптичен и радио AWL.

Показва се само когато се използва радио AWL или общ оптичен и радио AWL.

Бързо безжично управл.

1 Индикатор за готовност на светкавицата 1
2

Дистанц. управление светк.

Индикатор за FP

3 Режим на дистанционно управление на светкавицата 2
4 Съотношение A : B
5 Компенсация на светкавицата
6 Режим на управление на светкавицата и ниво на светкавицата (мощност) за група C
7 Канал 2
8 Режим на връзка 3

Показва се при радио AWL, когато всички светкавици са готови.

Оптичният AWL се показва от Y, радио AWL - от Z, общият оптичен и радио AWL - от Y и Z. Оптичният AWL канал за общ оптичен и радио AWL се показва, когато SB-500 се използва като главна светкавица.

Показва се само когато се използва радио AWL или общ оптичен и радио AWL.

Повтаряне oтдал. светк.

1 Индикатор за готовност на светкавицата 1
2 Дистанц. управление светк.
3 Ниво на светкавицата (мощност)
4 Режим на дистанционно управление на светкавицата 2
5

Брой излъчвания (брой пъти)

Честота

6 Статус на групата (активиран/деактивиран)
7 Канал 2
8 Режим на връзка 3

Показва се при радио AWL, когато всички светкавици са готови.

Оптичният AWL се показва от Y, радио AWL - от Z, общият оптичен и радио AWL - от Y и Z. Оптичният AWL канал за общ оптичен и радио AWL се показва, когато SB-500 се използва като главна светкавица.

Показва се само когато се използва радио AWL или общ оптичен и радио AWL.

Информация за светкавицата и настройки на фотоапарата

Екранът с информация за светкавицата показва избраните настройки на фотоапарата, с изключение на режим на снимане, скорост на затвора, диафрагма и ISO чувствителност.

Промяна в настройките на светкавицата

Настройките на светкавицата могат да се променят чрез натискане на бутона i в дисплея с информация за светкавицата. Наличните опции варират според светкавицата и избраните настройки. Можете също да направите пробно пускане на светкавицата.