Натиснете бутона O, за да изтриете текущото изображение, или използвайте опцията Изтриване в менюто за възпроизвеждане, за да изриете няколко избрани изображения, всички изображения, направени на избраната дата или всички изображения в текущата папка с изображения за възпроизвеждане (защитените изображения не могат да бъдат изтривани). Бъдете внимателни, когато изтривате снимки, тъй като снимките не могат да се възстановяват, след като веднъж бъдат изтрити.

По време на възпроизвеждане

Натиснете бутона O, за да изтриете текущата снимка.

 1. Натиснете бутона O.

  Ще се покаже диалогов прозорец за потвърждение.

 2. Натиснете бутона O отново.

  За изтриване на снимката, натиснете бутона O отново. За изход без изтриване на снимката, натиснете K.

Меню за възпроизвеждане

Елементът Изтриване в менюто за възпроизвеждане съдържа следните опции. Имайте предвид, че в зависимост от броя на изображенията, изтриването може да отнеме известно време.

Опция Описание
Q Избрани Изтриване на избраните снимки.
i Избор на дата Изтриване на всички снимки, направени на избраната дата (0 Избор на дата: Изтриване на снимки, направени на избраните дати).
R Всички Изтриване на всички снимки в папката, текущо избрана за възпроизвеждане (0 Папка с изобрж. за възпроиз.).

Избрани: Изтриване на избраните изображения

За да изтриете няколко избрани снимки, изберете Избрани и следвайте стъпките по-долу.

 1. Изберете снимки.

  Използвайте мултиселектора, за да маркирате изображение, и натиснете бутона W (Q) за избор или отмяна на избора. Избрани снимки са маркирани от иконата O (за да видите маркираното изображение на цял екран, натиснете и задръжте бутона X). Повторете, ако е необходимо, за избор на още снимки.

 2. Изтриване на избраните изображения.

  Натиснете J. Ще се появи диалогов прозорец за потвърждение; маркирайте Да и натиснете J.

Избор на дата: Изтриване на снимки, направени на избраните дати

За да изтриете всички незащитени снимки, направени на избраните дати, изберете Изтриване > Избор на дата в менюто за възпроизвеждане и следвайте стъпките по-долу.

 1. Избор на дати.

  Маркирайте дата и натиснете 2, за да изберете всички снимки, направени на маркираната дата. Избраните снимки са маркирани с икона M. Повторете, ако е необходимо, за избор на още дати; за отмяна на избора на дата, маркирайте и натиснете 2.

 2. Изтриване на снимки, направени на избраните дати.

  Натиснете J. Ще се появи диалогов прозорец за потвърждение; маркирайте Да и натиснете J.