Завършете стъпките в тази глава, преди да правите снимки за първи път.