Тази глава обяснява основите на заснемането и разглеждането на снимки.