Тази глава описва контролите, които могат да се използват по време на снимане.