Натискането на бутона i показва менюто i: меню с често използвани настройки за текущия режим.