Фотоапаратът може да бъде използван с външни светкавици, предлагани като опция.

  • При използване на светкавица, изберете Изкл. за Безшумна фотография в менюто за правене на снимки.