Ändra tidszoner, ställ in kameraklockan, välj format för datumvisning och slå sommartid på eller av. Var noga med att kontrollera kameraklockan regelbundet mot mer noggranna klockor och justera inställningar för tid och datum vid behov.

Alternativ Beskrivning
Tidszon Välj en tidszon. Kameraklockan ställs automatiskt in på tiden i den nya tidszonen.
Datum och tid Ställ kameraklockan.
Datumformat Välj i vilken ordning dag, månad och år ska visas.
Sommartid Slå på eller stäng av sommartid. Kameraklockan ställs automatiskt fram eller tillbaka en timme. Standardinställningen är Av.

Om klockan är återställd, visas en t-indikator.