ลบพร้อมกันหลายภาพ

ตัวเลือก คำธิบาย
Q ที่เลือกไว้ ลบภาพที่เลือก
i เลือกวันที่ ลบภาพทั้งหมดในวันที่เลือกไว้
R ทั้งหมด ลบภาพทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่เลือกไว้ในปัจจุบันสำหรับแสดงภาพ