เลือกว่าจะใช้ภาพแรกหรือภาพสุดท้ายของชุดเป็นภาพที่แสดงทันทีหลังจากถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุดในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง ตัวเลือกนี้จะมีผลเฉพาะเมื่อปิด แสดงภาพทันทีที่ถ่าย (0 แสดงภาพทันทีที่ถ่าย)

  ภาพถ่ายล่าสุด (การถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุด)

  จะแสดงหากเลือก ภาพแรกของชุด จะแสดงหากเลือก ภาพสุดท้ายของชุด