เลือกภาพที่จะแสดงหลังจากลบภาพ

ตัวเลือก คำธิบาย
S แสดงภาพถัดไป แสดงภาพในลำดับถัดไป (หากไม่มีภาพในลำดับถัดไป­—เช่น หากภาพสุดท้ายคือภาพที่ลบไปแล้ว—จะแสดงภาพในลำดับก่อนหน้าแทน)
T แสดงภาพก่อนหน้า แสดงภาพในลำดับก่อนหน้า (หากไม่มีภาพในลำดับก่อนหน้า­—เช่น หากภาพแรกเป็นภาพที่ลบไปแล้ว—จะแสดงภาพถัดไปแทน)
U แสดงต่อจากเดิม หากท่านเลื่อนดูภาพตามลำดับการบันทึก ภาพในลำดับถัดไปจะแสดงตามที่ได้อธิบายไว้สำหรับ แสดงภาพถัดไป ท่านเลื่อนดูภาพย้อนหลัง ภาพในลำดับก่อนหน้าจะแสดงตามที่ได้อธิบายไว้สำหรับ แสดงภาพก่อนหน้า