หากเลือก เปิด ภาพ “แนวตั้ง” (ทิศทางภาพบุคคล) จะหมุนโดยอัตโนมัติในระหว่างการแสดงภาพ โปรดทราบว่า เนื่องจากกล้องอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมอยู่แล้วในขณะถ่ายภาพ ภาพจะไม่หมุนโดยอัตโนมัติในขณะแสดงภาพทันทีที่ถ่าย