เลือกว่าจะแสดงรูปภาพหลังการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติทันทีหรือไม่

ตัวเลือก คำธิบาย
เปิด ภาพจะปรากฏในการแสดงผลที่เลือกไว้ในปัจจุบัน (จอภาพหรือช่องมองภาพ) ทันทีที่ถ่าย
เปิด (เฉพาะจอภาพ) ภาพจะแสดงหลังจากถ่ายเฉพาะเมื่อใช้จอภาพในการถ่ายภาพ ภาพจะไม่แสดงในช่องมองภาพระหว่างที่ถ่าย
ปิด สามารถดูภาพได้เฉพาะเมื่อกดปุ่ม K