Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Ny Smart Device Connection Method: " Wi-Fi Connection (STA Mode)"

Wi-Fi -stationstilstand er blevet tilføjet som en forbindelsesmetode, så du kan tilslutte kameraet til smartenheden via et trådløst LAN-adgangspunkt. Den eksisterende metode til at forbinde kameraet og smartenheden direkte er blevet omdøbt Wi-Fi adgangspunkt tilstand .

 • En kompatibel version af SnapBridge er påkrævet for at etablere forbindelser i Wi-Fi stationstilstand og Wi-Fi adgangspunkttilstand. Sørg for at bruge den nyeste version af SnapBridge appen.
 • Nogle handlinger udføres ved hjælp af kameraet, andre på smartenheden.
 • Yderligere instruktioner er tilgængelige via SnapBridge online hjælp.

Tilslutning til et eksisterende netværk ( Wi-Fi Station-tilstand)

Kameraet opretter forbindelse til en smartenhed på et eksisterende netværk (inklusive hjemmenetværk) via et trådløst LAN-adgangspunkt. Smart-enheden kan stadig oprette forbindelse til internettet, mens den er tilsluttet kameraet.

Wi-Fi Station-tilstand

Forbindelse til smartenheder ud over det lokale netværk er ikke understøttet. Du kan kun oprette forbindelse til smartenheder på det samme netværk.

 1. Kamera: Vælg [ Tilslut til smartenhed ] > [ Wi-Fi -forbindelse (STA-tilstand) ] i netværksmenuen, fremhæv derefter [ Opret profil ] og tryk på J .

 2. Kamera: Navngiv den nye profil.

  • Tryk på X for at fortsætte til næste trin uden at ændre standardnavnet.
  • Uanset hvilket navn du vælger, vises i netværksmenuen [ Tilslut til smartenhed ] > [ Wi-Fi forbindelse (STA-tilstand) ].
  • Tryk på J for at omdøbe profilen.

 3. Kamera: Fremhæv [ Søg efter Wi-Fi netværk ], og tryk på J .

  Kameraet vil søge efter netværk, der aktuelt er aktive i nærheden og angive dem efter navn (SSID).

  " Nem forbindelse "

  For at oprette forbindelse uden at indtaste et SSID eller krypteringsnøgle skal du trykke på X i trin 3. Fremhæv derefter en af følgende muligheder og tryk på J . Efter tilslutning skal du fortsætte til trin 6.

  Mulighed Beskrivelse
  [ Trykknap WPS ] Til routere, der understøtter WPS med trykknapper. Tryk på WPS-knappen på routeren, og tryk derefter på kameraets J knap for at oprette forbindelse.
  [ PIN-indtastning WPS ] Kameraet viser en PIN-kode. Brug en computer til at indtaste PIN-koden på routeren. For mere information, se dokumentationen, der fulgte med routeren.
 4. Kamera: Vælg et netværk.

  • Fremhæv et netværks-SSID, og tryk på J .
  • Båndet, som hvert SSID fungerer på, er angivet med et ikon.
  • Krypterede netværk er angivet med et h ikon. Hvis det valgte netværk er krypteret ( h ), bliver du bedt om at indtaste krypteringsnøglen. Hvis netværket ikke er krypteret, skal du fortsætte til trin 6.
  • Hvis det ønskede netværk ikke vises, skal du trykke på X for at søge igen.

  Skjulte SSID'er

  Netværk med skjulte SSID'er er angivet med tomme indgange på netværkslisten.

  • For at oprette forbindelse til et netværk med et skjult SSID skal du markere en tom post og trykke på J . Tryk derefter på J ; kameraet vil bede dig om at angive et SSID.
  • Indtast netværksnavnet, og tryk på X . Tryk på X igen; kameraet vil nu bede dig om at indtaste krypteringsnøglen.

 5. Kamera: Indtast krypteringsnøglen.

  • Tryk på J , og indtast krypteringsnøglen til den trådløse router.

  • Se dokumentationen til den trådløse router for at få flere oplysninger om krypteringsnøglen til den trådløse router.
  • Tryk på X når indtastningen er fuldført.

  • Tryk på X igen for at starte forbindelsen. Der vises en meddelelse i nogle få sekunder, når forbindelsen er etableret.

 6. Kamera: Få eller vælg en IP-adresse.

  Fremhæv en af følgende muligheder, og tryk på J .

  Mulighed Beskrivelse
  [ Få automatisk ] Vælg denne mulighed, hvis netværket er konfigureret til at levere IP-adressen automatisk. En "konfiguration fuldført"-meddelelse vil blive vist, når en IP-adresse er blevet tildelt.
  [ Indtast manuelt ]

  Indtast IP-adressen og subnetmasken manuelt.

  • Tryk på J ; du bliver bedt om at indtaste IP-adressen.
  • Drej hovedkommandohjulet for at fremhæve segmenter.
  • Tryk på 4 eller 2 for at ændre det fremhævede segment, og tryk på J for at fortsætte.
  • Tryk derefter på X ; en "konfiguration fuldført"-meddelelse vil blive vist. Tryk på X igen for at få vist undernetmasken.
  • Tryk på 1 eller 3 for at redigere undernetmasken, og tryk på J ; en "konfiguration fuldført"-meddelelse vil blive vist.
 7. Kamera: Tryk på J for at fortsætte, når meddelelsen "konfiguration fuldført" vises.

 8. Kamera: Start en Wi-Fi forbindelse med smartenheden.

  Når du bliver bedt om det, skal du starte SnapBridge appen på smartenheden.

 9. Smartenhed: Start SnapBridge appen, åbn fanen, tryk på , og vælg [ Wi-Fi STA Mode Connection ].

  Hvis det er første gang, du starter appen, skal du i stedet trykke på [ Connect to camera ] i velkomstdisplayet.

 10. Smartenhed: Vælg kameraet.

  Vælg det kameranavn, der vises på kameraet i trin 8.

 11. Kamera/smart-enhed: Etabler Wi-Fi -forbindelsen.

  • Når kameraet viser dialogen som vist, skal du trykke på J .

  • Efter at have etableret en Wi-Fi forbindelse til kameraet, viser smartenheden indstillingerne for Wi-Fi stationstilstand.
  • Kameraet viser en meddelelse om, at forbindelsen er fuldført.

Kameraet og smartenheden er nu forbundet via Wi-Fi .

Se onlinehjælpen for at få oplysninger om brug af SnapBridge appen.

Direkte trådløs forbindelse til en smartenhed ( Wi-Fi Access Point-tilstand)

Tilslut kameraet og en smartenhed direkte via Wi-Fi . Kameraet fungerer som et trådløst LAN-adgangspunkt, der giver dig mulighed for at oprette forbindelse, når du arbejder udendørs og i andre situationer, hvor smartenheden ikke allerede er forbundet til et trådløst netværk, og eliminerer behovet for komplicerede justeringer af indstillinger. Smart-enheden kan ikke oprette forbindelse til internettet, mens den er tilsluttet kameraet.

 1. Smartenhed: Start SnapBridge appen, åbn fanen, tryk på , og vælg [ Wi-Fi AP Mode Connection ].

  Hvis det er første gang, du starter appen, skal du i stedet trykke på [ Connect to camera ] i velkomstdisplayet. Når du bliver bedt om det, skal du trykke på kategorien for dit kamera og derefter trykke på "Wi-Fi", når du bliver bedt om at vælge forbindelsestypen.

 2. Kamera/smart enhed: Tænd kameraet, når du bliver bedt om det.

  Brug ikke nogen af kontrollerne i appen på dette tidspunkt.

 3. Kamera: Vælg [ Opret forbindelse til smartenhed ] > [ Wi-Fi forbindelse (AP-tilstand) ] i netværksmenuen, fremhæv derefter [ Opret Wi-Fi forbindelse ] og tryk på J .

  Kameraets SSID og adgangskode vil blive vist.

 4. Smartenhed: Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en Wi-Fi forbindelse.

  • På iOS enheder starter appen "Indstillinger". Tryk på [ < Indstillinger ] for at åbne [ Indstillinger ], rul derefter op og tryk på [ Wi-Fi ] (som du finder øverst på indstillingslisten) for at få vist Wi-Fi indstillinger.

  • I skærmbilledet med Wi-Fi -indstillinger skal du vælge kameraets SSID og indtaste adgangskoden, der vises af kameraet i trin 3.
 5. Smartenhed: Efter at have justeret enhedsindstillinger som beskrevet i trin 4, skal du vende tilbage til SnapBridge appen.

  • Efter at have etableret en Wi-Fi forbindelse til kameraet, viser smartenheden indstillingerne for Wi-Fi adgangspunktstilstand.
  • Kameraet viser en meddelelse om, at forbindelsen er fuldført.

Kameraet og smartenheden er nu forbundet via Wi-Fi .

Se onlinehjælpen for at få oplysninger om brug af SnapBridge appen.

Afslutning af Wi-Fi Station/ Wi-Fi Access Point Mode

Tryk på for at afslutte Wi-Fi forbindelsen i SnapBridge fanen. Efter ikonet ændres til , tryk , og vælg [ Afbryd ] eller [ Afslut Wi-Fi STA-tilstand ].