Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Frekvensindstillingstilstand tilføjet til højfrekvent flimmerreduktionsfunktion

En frekvensindstillingstilstand er blevet tilføjet til højfrekvent flimmerreduktion funktion i fototilstand, så du kan konfigurere lyskildens frekvens. Reducer flimmereffekten ved at vælge en frekvens, der passer til lyskilden.

 • Når du har konfigureret en frekvens, kan kun værdier, der er heltals multipla af cyklussen af den konfigurerede frekvens, vælges for lukkerhastigheden under optagelse. Lukkerhastigheden kan ændres uden at påvirke flimmerreduktionseffekten.
 • Da frekvenserne af LED-belysning og højfrekvente LED-skærme varierer fra produkt til produkt, kan du gemme flere frekvenser, der hver især er skræddersyet til et produkt, og skifte mellem dem efter situationen.
 • Som standard er fire frekvensindstillinger tilgængelige fra [ PRE1 ] (7680 Hz) til [ PRE4 ] (1920 Hz). Frekvenserne kan også justeres.
 • Hvis du har konfigureret en frekvens, skal lukkerhastigheden være langsommere end 1/(frekvens) s.

Skift af frekvens

Fire frekvensindstillinger er tilgængelige som standard. Ved at tildele [ Højfrekvent flimmerreduktion ] til en ønsket kontrol i brugerdefineret indstilling f2 [ Brugerdefinerede kontroller (optagelse) ], kan du skifte frekvens, mens du ser optagedisplayet.

 1. Tildel [ Højfrekvent flimmerreduktion ] til en kontrol ved hjælp af brugerdefineret indstilling f2 [ Brugerdefinerede kontroller (optagelse) ].

 2. Tryk og hold den kontrol, som [ Højfrekvent flimmerreduktion ] er tildelt til.

  Kameraet går i frekvensindstillingstilstand.

 3. Skift frekvensen.

  • Drej underkommandohjulet for at skifte mellem [ PRE1 ], [ PRE2 ], [ PRE3 ], [ PRE4 ] og [ OFF ].
  • [ PRE1 ] til [ PRE4 ] er som standard konfigureret til følgende frekvenser. Reducer flimmereffekten ved at vælge en frekvens, der passer til lyskilden eller højfrekvent LED-display.

   • [ PRE1 ]: 7680 Hz
   • [ PRE2 ]: 3840 Hz
   • [ PRE3 ]: 2880 Hz
   • [ PRE4 ]: 1920 Hz
  • Hvis ingen af indstillingerne fra [ PRE1 ] til [ PRE4 ] lykkes med at reducere flimmereffekten, skal du bruge en brugerdefineret frekvensværdi ( 0 Justering af frekvensværdien ).
  • Valg af [ OFF ] vil resultere i samme adfærd som i tidligere versioner af kameraets firmware.
  • Når du er i frekvensindstillingstilstand, vil et tryk på udløserknappen ikke tage et billede.

 4. Tryk på J for at afslutte frekvensindstillingstilstand.

  Afslut frekvensindstillingstilstand og vend tilbage til optagedisplayet for at aktivere fotografering.

Forsigtig: Højfrekvent flimmerreduktion

 • Selvom du har konfigureret en frekvens, kan virkningerne af flimmer i optagedisplayet afvige fra dem, der ses på billeder.
 • Selvom du har reduceret flimmereffekten ved at konfigurere en frekvens, kan flimmereffekten vende tilbage efter ændring af lukkerhastigheden.
 • Vi anbefaler, at du tager testbilleder for at identificere lukkerhastigheden, der minimerer flimmer og bånd.

Justering af frekvensværdien

Frekvenserne, der er konfigureret for [ PRE1 ] til [ PRE4 ] kan justeres.

 1. Tryk og hold på knappen, som [ Højfrekvent flimmerreduktion ] er tildelt for at gå ind i frekvensindstillingstilstand.

 2. Vælg en indstilling fra [ PRE1 ] til [ PRE4 ] for at justere frekvensen.

 3. Tryk på knappen DISP .

 4. Indtast frekvensværdien.

  • Tryk på 4 eller 2 for at fremhæve cifre, og tryk på 1 eller 3 for at ændre.
  • Frekvensen kan indstilles mellem 30 og 9999 Hz.

 5. Tryk på knappen DISP eller J

  • Tryk på DISP- knappen for at gemme frekvensen og vende tilbage til frekvensindstillingstilstand.
  • Tryk på J -knappen for at gemme frekvensen, afslutte frekvensindstillingstilstand og vende tilbage til optagedisplayet.

Brug af fotooptagelsesmenuen

Frekvensen kan også konfigureres fra [ Højfrekvent flimmerreduktion ] i fotooptagelsesmenuen.

 1. Fremhæv [ Højfrekvent flimmerreduktion ] i fotooptagelsesmenuen, og tryk på 2 .

 2. Fremhæv [ Til (finindstilling af lukkerhastighed) ], og tryk på 2 .

  Indstillingen for den aktuelt valgte frekvens vil blive vist.

 3. Vælg frekvensen fra [ PRE1 ] til [ PRE4 ] eller [ Fra ].

  Tryk på J -knappen for at gemme frekvensen og vende tilbage til menuen.

Justering af frekvensen fra " Højfrekvent flimmerreduktion " i fotooptagelsesmenuen

Fremhæv en indstilling fra [ PRE1 ] til [ PRE4 ] i [ Højfrekvent flimmerreduktion ] > [ Til (finindstilling af lukkerhastighed) ] og tryk på 2 for at justere frekvensen.

 • Tryk på 4 eller 2 for at fremhæve cifre, og tryk på 1 eller 3 for at ændre.
 • Frekvensen kan indstilles mellem 30 og 9999 Hz.
 • Tryk på J -knappen for at gemme frekvensen og vende tilbage til menuen.

Nulstilling af frekvenser til standardværdier

Værdierne for alle indstillinger ([ PRE1 ] til [ PRE4 ]) kan nulstilles ved hjælp af [ Højfrekvent flimmerreduktion ] > [ Til (finjustering af lukkerhastighed ].

 • Tryk på O ( Q ), fremhæv [ Ja ], og tryk på J for at nulstille frekvenserne til deres standardværdier.