Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Fokusskift-optagelse

G -knap U C fotooptagelsesmenu

Fokusskift varierer automatisk fokus over en række billeder. Brug den til at tage billeder, der senere vil blive kombineret ved hjælp af fokusstabling for at skabe et enkelt billede med øget dybdeskarphed. Inden du bruger fokusskift, skal du vælge en fokusindstilling af AF-S eller AF-C og en anden udløsertilstand end selvudløser eller højhastighedsbilledeoptagelse +.

Mulighed Beskrivelse
[ Start ] Begynd at skyde. Kameraet tager det valgte antal billeder og ændrer fokusafstanden med den valgte mængde for hvert billede.
[ Antal skud ] Vælg antallet af billeder (maks. 300).
[ Fokus trinbredde ] Fokusskift varierer fokusafstanden over en serie fotografier. Vælg, hvor meget fokusafstanden ændres for hvert billede.
[ Interval indtil næste skud ]

Vælg intervallet mellem billederne i sekunder.

 • Vælg [ 00 ] for at tage billeder med op til ca. 5 fps.
 • For at sikre korrekt eksponering, når du bruger en blitz, skal du vælge et interval, der er langt nok til, at flashen kan oplades.
[ Første billede eksponeringslås ]
 • [ TIL ]: Kameraet låser eksponeringen for alle billeder ved indstillingen for det første billede.
 • [ OFF ]: Kameraet justerer eksponeringen før hvert billede.
[ Automatisk nulstilling af fokusposition ]
 • [ ON ]: Fokus vender tilbage til startpositionen, når alle billederne i den aktuelle sekvens er taget. Dette sparer dig for at skulle genfokusere hver gang, når du fotograferer motiver med samme fokusafstand flere gange i træk.
 • [ OFF ]: Fokus forbliver fast på positionen for det sidste billede i sekvensen. Dette giver dig mulighed for at starte fra den seneste fokusposition, når du fotograferer et enkelt motiv over flere på hinanden følgende serier.
[ Starter lagermappe ]

Fremhæv indstillinger, og tryk på J eller 2 for at vælge ( M ) eller fravælge ( U ).

 • [ Ny mappe ]: Der oprettes en ny mappe for hver ny sekvens.
 • [ Nulstil filnummerering ]: Filnummerering nulstilles til 0001, hver gang en ny mappe oprettes.

Focus Shift fotografering

Før optagelse

 • Tag et testbillede af de aktuelle indstillinger.
 • For at sikre, at optagelsen ikke afbrydes, skal du bruge et fuldt opladet batteri, den medfølgende vekselstrømsadapter til opladning eller en valgfri vekselstrømsadapter og strømstik.
 1. Fokus.

  • Under fokusskift tager kameraet en række billeder, der starter fra en valgt fokusposition og fortsætter mod det uendelige. Da optagelsen slutter, når uendeligt nås, bør startfokuspositionen være lidt foran (dvs. tættere på kameraet end) det nærmeste punkt på motivet.
  • Flyt ikke kameraet efter fokusering.
 2. Fremhæv [ Fokusskift optagelse ] i fotooptagelsesmenuen , og tryk på 2 .

 3. Juster indstillingerne for fokusskift.

  • Vælg antallet af skud.

   Fremhæv [ Antal billeder ], og tryk på 2 .

   Vælg antallet af billeder, og tryk på J .

   • Det maksimale antal skud er 300.
   • Vi anbefaler at tage flere billeder, end du tror, du har brug for. Du kan vinde dem ned under fokusstabling.
   • Mere end 100 billeder kan være nødvendige for fotografier af insekter eller andre små genstande. På den anden side kan det kun være nødvendigt med få for at fotografere et landskab forfra og bagfra med et vidvinkelobjektiv.
  • Vælg, hvor meget fokusafstanden ændres for hvert billede.

   Fremhæv [ Focus step width ] og tryk på 2 .

   Vælg en fokustrinsbredde og tryk på J .

   • Tryk på 4 for at reducere fokustrinbredden, 2 for at øge.
   • Bemærk, at høje indstillinger øger risikoen for, at nogle områder er ude af fokus, når billederne stables. En værdi på 5 eller mindre anbefales.
   • Prøv at eksperimentere med forskellige indstillinger, før du optager.
  • Vælg intervallet indtil næste skud.

   Fremhæv [ Interval indtil næste billede ] og tryk på 2 .

   Vælg intervallet mellem billeder og tryk på J .

   • Vælg intervallet mellem billederne i sekunder.
   • Vælg [ 00 ] for at tage billeder med op til ca. 5 fps.
   • For at sikre korrekt eksponering, når du bruger en blitz, skal du vælge et interval, der er langt nok til, at flashen kan oplades. En indstilling på [ 00 ] anbefales, når du optager uden blitz.
  • Aktiver eller deaktiver eksponeringslås for første billede.

   Fremhæv [ Første billede eksponeringslås ], og tryk på 2 for at vælge [ TIL ] eller [ FRA ].

   • [ OFF ] anbefales, hvis lys og andre forhold ikke ændres under optagelse, [ ON ] ved fotografering af landskaber og lignende under variabel belysning.
   • Valg af [ TIL ] låser eksponeringen til værdien for det første billede, hvilket sikrer, at alle billeder har samme eksponering. Store ændringer i motivets lysstyrke under optagelse kan dog resultere i tilsyneladende variationer i eksponeringen. Dette kan løses ved at vælge [ OFF ].
  • Vælg, om fokuspositionen vender tilbage til startpositionen i slutningen af hver sekvens.

   Fremhæv [ Fokusposition auto nulstilling ], og tryk på 2 for at vælge [ TIL ] eller [ FRA ]

   • Vi anbefaler at vælge [ TIL ], når du bruger fokusskift til at fotografere motiver med samme fokusafstand flere gange i træk.
   • Hvis [ OFF ] er valgt, forbliver fokus fast på positionen for det sidste billede i sekvensen.
  • Vælg muligheder for startmappe.

   Fremhæv [ Start lagermappe ], og tryk på 2 .

   Efter at have fremhævet de ønskede indstillinger og trykket på J for at slå dem til ( M ) eller deaktivere ( U ), skal du trykke på 4 .

 4. Fremhæv [ Start ], og tryk på J

  • Optagelsen starter efter ca. 3 sek.
  • Displayet slukker under optagelse.
  • Kameraet tager billeder med det valgte interval, startende ved den fokusafstand, der blev valgt ved starten af optagelsen, og skrider frem mod det uendelige med den valgte fokustrinafstand for hvert billede.
  • Optagelsen slutter, når det valgte antal billeder er taget, eller fokus når uendeligt.

Afslutning af fokusskiftfotografering

For at afslutte optagelsen, før alle billeder er taget, skal du enten:

 • vælg [ Focus shift shooting ] i fotooptagelsesmenuen, fremhæv [ Off ], og tryk på J , eller
 • tryk udløserknappen halvt ned, eller tryk på J knappen mellem optagelserne.

Under optagelse

Et 9 ikon vises i kontrolpanelet under optagelse.

Forsigtig: Fotografering med fokusskift

 • Lukkerhastigheden og den nødvendige tid til at optage billedet kan variere fra billede til billede. Som følge heraf er kameraet muligvis ikke i stand til at tage billeder med det valgte interval.
 • Optagelsen slutter, når fokus når uendeligt, og afhængigt af fokuspositionen ved starten af optagelsen kan optagelsen muligvis afsluttes, før det valgte antal billeder er taget.
 • Uanset hvilken indstilling, der er valgt for brugerdefineret indstilling c3 [ Forsinkelse af slukke ] > [ Standby-timer ], udløber standby-timeren ikke, mens optagelsen er i gang.
 • Hvis du bruger en blitz, skal du vælge et interval, der er længere end den tid, det tager for flashen at oplade. Hvis intervallet er for kort, kan flashen udløses med mindre end den kraft, der er nødvendig for fuld eksponering.
 • Hvis optagelsen ikke kan fortsætte med de aktuelle indstillinger, f.eks. fordi lukkerhastigheden er indstillet til "Bulb" eller "Tid" , vil der blive vist en advarsel.
 • Ændring af kameraindstillinger, mens fotografering med fokusskift er i gang, kan medføre, at optagelsen afsluttes.

Fokusskift fotografering: Begrænsninger

Focus-shift fotografering kan ikke kombineres med nogle kamerafunktioner, herunder:

 • videooptagelse,
 • lange tidseksponeringer ("Pære" eller "Tid"),
 • selvudløseren,
 • højhastigheds billedoptagelse +,
 • parentes,
 • flere eksponeringer,
 • HDR overlejring,
 • interval-timer fotografering, og
 • time-lapse videooptagelse.

Blænde

Da billeder, der er taget med meget små blænder (høje f-tal) muligvis mangler definition, anbefaler vi, at du vælger blænder bredere (f-tal lavere) end f/8–f/11.

Nærbilleder

Da fokusdybden reduceres ved korte fokusafstande, anbefaler vi at vælge mindre fokustrin og øge antallet af billeder, når du fotograferer motiver tæt på kameraet.