Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

d9: Visningstilstand (Foto Lv)

G -knap U A Brugerdefinerede indstillinger-menu

Vælg, om kameraet skal justeres forhåndsvisningen i søgeren eller skærmen for at afspejle, hvordan optageindstillinger vil påvirke farvetonen og lysstyrken på det endelige billede. Uanset den valgte indstilling er effekterne af kameraindstillingerne altid synlige i videotilstand.

Mulighed Beskrivelse
V [ Vis effekter af indstillinger ]

Effekterne af hvidbalance, Picture Controls, eksponeringskompensation og andre indstillinger, der påvirker farve og eksponering, er synlige i optagedisplayet. Hvis du trykker på 2 , når [ Vis effekter af indstillinger ] er fremhævet, vises indstillingerne [ Altid ] og [ Kun når blitz ikke bruges ].

 • [ Altid ]: Effekterne af indstillinger er også synlige, når en flashenhed er tilsluttet og klar til at blive affyret.

  • Denne indstilling anbefales, når displayet bruges til justering af baggrundseksponering.
  • Hovedmotivet kan se mørkt ud på optagedisplayet.
  • Lysstyrken af scenen, der vises i optagedisplayet, kan afvige fra lysstyrken for det faktiske motiv, hvis TTL er valgt til flashstyringstilstand med [ TIL ] valgt for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Auto ISO-følsomhedskontrol ] i fotooptagelsesmenuen.
 • [ Kun når blitz ikke bruges ]: Skærmens lysstyrke justeres for at gøre det nemt at se (i henhold til [ Juster for nem visning ]), når en flashenhed er monteret og klar til at blive affyret. Effekterne af indstillinger på farver er synlige uanset.
 • V vises i optagedisplayet.
W [ Juster for nem visning ]

Effekterne af ændringer af indstillinger som f.eks. hvidbalance, billedkontrol og eksponeringskompensation er ikke synlige i optagedisplayet. Hvis du trykker på 2 , når [ Juster for nem visning ] er fremhævet, vises valgmulighederne [ Auto ] og [ Brugerdefineret ].

 • [ Auto ]: Farve, lysstyrke og andre indstillinger justeres for at lette visningen under længere tids brug.
 • [ Brugerdefineret ]: Tryk på 2 for at foretage individuelle justeringer af [ Hvidbalance ], [ Indstil Picture Control ] og [ Brighten shadows ].

  • [ Hvidbalance ]: Vælg mellem [ Vis aktuel indstilling ], [ Auto ] og [ Vælg farvetemperatur ]. Vælg [ Vælg farvetemperatur ] for at vælge farvetemperaturen til optagedisplayet.
  • [ Set Picture Control ]: Vælg mellem [ Preview current setting ] og [ Juster for nem visning ].
  • [ Brighten shadows ]: Vælg, om eller hvor meget kameraet gør skygger (mørke områder) på skærmen lysere; de tilgængelige indstillinger er [ Fra ], [ +1 ], [ +2 ] og [ +3 ]. Jo højere værdi, jo større effekt.
 • W vises i optagedisplayet.