Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Time-lapse video

G -knap U C fotooptagelsesmenu

Kameraet tager automatisk billeder med udvalgte intervaller for at skabe en time-lapse video .

Mulighed Beskrivelse
[ Start ] Start time-lapse-optagelse. Optagelsen starter efter ca. 3 s og fortsætter med det interval, der er valgt for [ Interval ] i den tid, der er valgt for [ Shooting time ].
[ Interval ] Vælg intervallet mellem skud i minutter og sekunder.
[ Optagelsestid ] Vælg, hvor længe kameraet vil fortsætte med at tage billeder, i timer og minutter.
[ Eksponeringsudjævning ]

Valg af [ TIL ] udjævner pludselige ændringer i eksponeringen.

 • Store ændringer i motivets lysstyrke under optagelse kan resultere i tilsyneladende variationer i eksponeringen. Dette kan løses ved at forkorte intervallet mellem skud.
 • Eksponeringsudjævning vil ikke træde i kraft i tilstand M , hvis [ OFF ] er valgt for [ ISO sensitivity settings ] > [ Auto ISO sensitivity control ] i fotooptagelsesmenuen.
[ Vælg billedområde ] Vælg billedområdet for time-lapse-videoer fra [ FX ] og [ DX ].
[ Video filtype ] Vælg videofiltypen for den endelige video.
[ Billedstørrelse/billedhastighed ] Vælg billedstørrelse og -hastighed for den endelige video. De tilgængelige indstillinger varierer med den valgte indstilling for [ Videofiltype ].
[ Intervalprioritet ]
 • [ TIL ]: Aktiver intervalprioritet for at sikre, at billeder, der er optaget i tilstandene P og A , tages med det valgte interval.

  • Frigivelsesprioritet er aktiveret uanset de valgte indstillinger for brugerdefinerede indstillinger a1 [ AF-C prioritetsvalg ] og a2 [ AF-S prioritetsvalg ].
  • Hvis [ TIL ] er valgt for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Automatisk ISO-følsomhedskontrol ], og den valgte tid for [ Min. lukkerhastighed ] er længere end intervallet, vil den valgte tid for intervallet have prioritet over den valgte lukkerhastighed.
 • [ OFF ]: Deaktiver intervalprioritet for at sikre, at fotos eksponeres korrekt.
[ Fokus før hvert skud ] Hvis [ ON ] er valgt, vil kameraet fokusere mellem optagelserne.
[ Destination ] Vælg det slot, der bruges til at optage time-lapse-videoer, når der er isat to hukommelseskort.

Optagelse af time-lapse-videoer

Før optagelse

 • Time-lapse-videoer optages ved hjælp af videobeskæringen.
 • Tag testbilleder og tjek resultaterne i monitoren.
 • Inden du fortsætter, skal du vælge [ Tidszone og dato ] i opsætningsmenuen og sikre dig, at kameraets ur er indstillet til det korrekte klokkeslæt og dato.
 • For at sikre, at optagelsen ikke afbrydes, skal du bruge et fuldt opladet batteri, den medfølgende vekselstrømsadapter til opladning eller en valgfri vekselstrømsadapter og strømstik.
 1. Fremhæv [ Time-lapse video ] i fotooptagelsesmenuen, og tryk på 2 .

 2. Juster indstillinger for time-lapse video.

  • Vælg intervallet mellem skud.

   Fremhæv [ Interval ], og tryk på 2 .

   Vælg et interval (i minutter og sekunder), og tryk på J .

   • Vælg et interval, der er længere end den langsomste forventede lukkerhastighed.
  • Vælg den samlede optagelsestid.

   Fremhæv [ Optagelsestid ], og tryk på 2 .

   Vælg en optagelsestid (i timer og minutter), og tryk på J .

   • Den maksimale optagelsestid er 23 timer og 59 minutter.
  • Aktiver eller deaktiver eksponeringsudjævning.

   Fremhæv [ Eksponeringsudjævning ] og tryk på 2 for at vælge [ ON ] eller [ OFF ].

   • Valg af [ TIL ] udjævner pludselige ændringer i eksponeringen.
  • Vælg billedområdet.

   Fremhæv [ Vælg billedområde ] og tryk på 2 .

   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .

  • Vælg en videofiltype.

   Fremhæv [ Videofiltype ], og tryk på 2 .

   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .

  • Vælg rammestørrelse og pris.

   Fremhæv [ Frame size/frame rate ] og tryk på 2 .

   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .

  • Vælg en intervalprioritetsindstilling.

   Fremhæv [ Intervalprioritet ], og tryk på 2 for at vælge [ ON ] eller [ OFF ].

  • Vælg, om kameraet skal fokusere mellem optagelserne.

   Fremhæv [ Fokus før hvert billede ] og tryk på 2 for at vælge [ ON ] eller [ OFF ].

   • Hvis [ TIL ] er valgt for [ Fokus før hvert billede ], vil kameraet fokusere før hvert billede i henhold til den indstilling, der aktuelt er valgt for fokustilstand.
  • Vælg en destination.

   Fremhæv [ Destination ], og tryk på 2 .

   Fremhæv det slot, der vil blive brugt til at optage time-lapse-videoer, når to hukommelseskort er isat, og tryk på J .

 3. Fremhæv [ Start ], og tryk på J

  • Optagelsen starter efter ca. 3 sek.
  • Displayet slukker under optagelse.
  • Kameraet tager billeder med det interval, der er valgt for [ Interval ] i den tid, der er valgt for [ Shooting time ] i trin 2.

Under optagelse

 • Et 8 ikon vises i kontrolpanelet under optagelse.

 • Hvis displayet tændes ved at trykke udløserknappen halvt ned, vises meddelelsen [ Intervaltimeroptagelse ] og ikonet 8 blinker.

Afslutning af skydning

For at afslutte optagelsen, før alle billederne er taget, skal du trykke på J eller vælge [ Time-lapse video ] i fotooptagelsesmenuen, fremhæve [ Off ] og trykke på J . Bemærk, at menuerne muligvis ikke vises, når der trykkes på G knappen, hvis den valgte tid for [ Interval ] er meget kort.

 • Der oprettes en video fra de billeder, der er optaget til det punkt, hvor optagelsen sluttede, og normal fotografering genoptages.

Beregning af længden af den endelige video

 • Det samlede antal billeder i den endelige video kan beregnes ved at dividere optagelsestiden valgt i trin 2 med intervallet, runde op og lægge 1 sammen.
 • Længden af den endelige video kan derefter beregnes ved at dividere antallet af billeder med den billedhastighed, der er valgt for [ Frame size/frame rate ] (f.eks. en 48-frame video optaget med [ 1920×1080; 24p ] valgt for [ Billedstørrelse/billedhastighed ] vil være omkring to sekunder lang).

  1. Rammestørrelse/billedhastighed
  2. Længde optaget/maksimal længde
  3. Hukommelseskortindikator

Billedanmeldelse

K knappen kan ikke bruges til at se billeder, mens optagelsen er i gang. Det aktuelle billede vil dog blive vist i nogle få sekunder efter hvert billede, hvis [ Til ] eller [ Til (kun skærm) ] er valgt for [ Billedgennemgang ] i afspilningsmenuen. Bemærk, at andre afspilningshandlinger ikke kan udføres, mens rammen vises. Det aktuelle billede vises muligvis ikke, hvis intervallet er meget kort.

Forsigtig: Time-Lapse-videoer

 • Lyd optages ikke med time-lapse-videoer.
 • Lukkerhastigheden og den nødvendige tid til at optage billedet på hukommelseskortet kan variere fra billede til billede. Som følge heraf kan kameraet muligvis ikke tage billeder med det valgte interval.
 • Optagelsen begynder ikke, hvis en time-lapse-video ikke kan optages med de aktuelle indstillinger, for eksempel hvis:

  • den valgte værdi for [ Interval ] er længere end den, der er valgt for [ Shooting time ],
  • [ 00:00'00" ] er valgt for [ Interval ] eller [ Shooting time ] eller
  • hukommelseskortet er fuldt.
 • Time-lapse-optagelse starter ikke, hvis optagetiden vises med rødt i [ Time-lapse-video ]-displayet. Juster [ Interval ] eller [ Shooting time ].
 • Når 7680 × 4320 er valgt for [ Frame size/frame rate ], starter optagelsen ikke, hvis der er monteret et DX objektiv eller [ DX ] valgt for [ Vælg billedområde ].
 • K knappen kan ikke bruges til at se billeder, mens time-lapse-optagelse er i gang.
 • Vælg en anden hvidbalanceindstilling end 4 [ Auto ] eller D [ Naturligt lys auto ] for at få ensartet farve, når du optager time-lapse-videoer.
 • Uanset den indstilling, der er valgt for brugerdefineret indstilling c3 [ Power off delay ] > [ Standby-timer ], vil standby-timeren ikke udløbe, mens optagelsen er i gang.
 • Optagelsen kan afsluttes, hvis kamerakontrollerne bruges, indstillinger ændres, eller der er tilsluttet et HDMI kabel. Der oprettes en video fra de billeder, der er optaget til det punkt, hvor optagelsen sluttede.
 • Følgende slutoptagelse uden et bip, eller der optages en video:

  • Afbrydelse af strømkilden
  • Udtagning af hukommelseskortet

Justering af indstillinger mellem optagelser

Optagelse og menuindstillinger kan justeres mellem optagelserne. Bemærk dog, at skærmen slukker ca. 2 sek. før næste billede tages.

Time-Lapse-videoer: Begrænsninger

Time-lapse videooptagelse kan ikke kombineres med nogle kamerafunktioner, herunder:

 • videooptagelse,
 • lange tidseksponeringer ("Pære" eller "Tid"),
 • selvudløseren,
 • højhastigheds billedoptagelse +,
 • parentes,
 • flere eksponeringer,
 • HDR overlejring,
 • interval-timer fotografering, og
 • fokus skift.