Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

Ændringer og tilføjelser til Auto Capture-funktioner

Der er foretaget ændringer og tilføjelser til [ Auto capture ] funktioner i menuerne til fotooptagelse og videooptagelse.

Kompatibilitet med kameraets manuelle fokusindstilling

I tidligere versioner af kameraets firmware, når du optager med manuel fokus, krævede kameraet, at du indstillede objektivets fokustilstandskontakt til [ M ], men startende med "C" firmwareversion 5.00, kan du fokusere manuelt ved blot at vælge manuel fokus på kameraet.

 • Området, der bruges til motivregistrering, kan nu aktiveres og deaktiveres med [ Målområde ], hvis [ Optagelseskriterier ] > [ Afstand ] er fravalgt i manuel fokustilstand.

Advarsler: " Capture Criteria " > " Distance "

 • Ved at trykke på AF-ON- knappen eller udløserknappen for at indstille afstanden i manuel fokus gemmes den aktuelle fokusposition. Inden du trykker på en af knapperne, skal du justere fokuspositionen ved at dreje fokus- eller kontrolringen på objektivet.
 • Nøjagtigheden af kameraet, der registrerer afstanden til et motiv, kan falde, hvis motivet er væsentligt ude af fokus.

DX Image Area Support

I tidligere versioner af kameraets firmware kunne kun FX vælges til billedområdet ved brug af automatisk optagelse, men fra og med "C" firmwareversion 5.00 understøttes DX billedområde også.

 • Automatisk optagelse kan ikke bruges, når billedområdet er indstillet til [ 1:1 (24×24) ] eller [ 16:9 (36×20) ] i fototilstand.

Nye muligheder for udgivelsestilstand: “ C15 ” og “ C60

 • Du kan nu bruge udløsertilstand [ C15 ] med kamera "C" firmwareversion 5.00.
 • Tidligere versioner af kameraets firmware ændrede indstillingen [ C60 ] til [ C120 ], når den blev valgt; kamera "C" firmware version 5.00 understøtter [ C60 ].

Ændringer til indstillingsskærme og indstillingsnavne

Nogle indstillingsvisninger og indstillingsnavne er blevet ændret.

Bevægelsesindstillinger Display

 • [ Hastighed ] er blevet ændret til [ Langsomst ].
 • [ Emnestørrelse ] er blevet ændret til [ Mindste ].

Display til genkendelse af emner

[ Emnestørrelse ] er blevet ændret til [ Mindste ].

Visning af afstandskriterier

 • [ Nært ] er blevet ændret til [ Nærmeste ].
 • [ Længst ] er blevet ændret til [ Længst ].

Rækkevidde udvidet for " Avanceret: Distance "

I tidligere versioner af kameraets firmware afhang de værdier, der kunne konfigureres for det område, over hvilket kameraet ville registrere et motiv, af brændvidden. Fra "C"-firmwareversion 5.00 kan denne indstilling konfigureres inden for et område på 0,1 til 999 m, uanset brændvidden.

 • Værdien for [ Nærmest ] kan justeres ved at dreje på hovedkommandohjulet, og værdien for [ Længst ] kan justeres ved at dreje på underkommandohjulet.
 • Vi anbefaler, at du konfigurerer [ Nærmeste ] og [ Længst ] inden for det område af værdier, der er angivet med tallene i hvidt. Indstilling af disse indstillinger til værdier angivet med gult kan reducere, hvor nøjagtigt kameraet kan registrere afstanden til motivet.

Flyvemaskiner tilføjet til emneregistreringstyper

"Flyvemaskiner" er blevet tilføjet som en emnetype for [ Avanceret: Emnedetektion ].

Indstil startdag/tid ” Tilføjet

Du kan nu konfigurere dato og klokkeslæt for at starte automatisk optagelse ved at trykke på knappen g ( Fn4 ) i dialogboksen til bekræftelse af indstillinger. Automatisk optagelse udføres i den konfigurerede varighed fra den indstillede dato og klokkeslæt.

Mulighed Beskrivelse
[ Indstil startdag/tid ] Vælg [ Ja ] for at udføre auto-capture-optagelse i den konfigurerede varighed, der starter på den indstillede dato og klokkeslæt.
[ Start dag/tid ] Angiv dato, time og minut for at starte optagelsen.
[ Optagelsesvarighed ] Vælg varigheden for at udføre automatisk optagelse blandt følgende muligheder: [ Ingen grænse ], [ 1 time ], [ 2 timer ], [ 3 timer ]. Hvis [ Ingen grænse ] er valgt, fortsætter automatisk optagelse, indtil den afsluttes manuelt.

Gul ramme under automatisk optagelse

En gul ramme vil blive vist rundt om optagedisplayet, hvis kameraet ikke registrerer et motiv, der opfylder de konfigurerede kriterier, efter start af automatisk optagelse. Dette gør det klart, at kameraet er i standby til automatisk optagelse.

 • En rød ramme vil blive vist rundt om optagedisplayet, mens kameraet registrerer og fanger motivet.