Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Translate

DENNE TJENESTE KAN INDEHOLDE OVERSÆTTELSER TILVEJEBRAGT AF GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER RELATERET TIL OVERSÆTTELSER, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER EVENTUELLE GARANTIER FOR NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED OG STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Kameraguiderne fra Nikon Corporation (herunder kaldet "Nikon") er blevet oversat for nemheds skyld ved hjælp af oversættelsessoftware, der tilvejebringes af Google Translate. Der er gjort fornuftige bestræbelser på at levere en nøjagtig oversættelse, men ingen automatiseret oversættelse er perfekt, og er ej heller beregnet til at skulle erstatte fagoversættere. Oversættelser leveres som en tjeneste for brugere af Nikons kameraguider og leveres "som de er". Der gives ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller stiltiende, med hensyn til nøjagtighed, pålidelighed eller korrekthed af oversættelser fra engelsk til noget andet sprog. Noget indhold (såsom billeder, videoer, flashvideo osv.) oversættes muligvis ikke nøjagtigt som følge af begrænsningerne i oversættelsessoftwaren.

Den officielle tekst er den engelske version af kameraguiderne. Enhver uoverensstemmelse eller forskel skabt i oversættelsen er ikke bindende og har ingen juridisk effekt for overholdelses- eller håndhævelsesformål. Hvis der opstår spørgsmål vedrørende nøjagtigheden af oplysningerne i de oversatte kameraguider, se den engelske version af guiderne, som er den officielle version.

IPTC

G -knap U B opsætningsmenu

IPTC forudindstillinger kan oprettes eller redigeres på kameraet og indlejres i nye fotografier som beskrevet nedenfor.

 • Du kan også indlæse IPTC forudindstillinger oprettet på en computer.
 • For at oprette IPTC forudindstillinger og gemme dem på hukommelseskort til senere import, skal du bruge IPTC Preset Manager ( 0 IPTC Preset Manager ).

Oprettelse, omdøbning, redigering og kopiering af forudindstillinger

Fremhæv [ Rediger/gem ] og tryk på 2 for at få vist listen [ Vælg forudindstilling for at redigere eller gem ] over eksisterende forudindstillinger.

 • For at redigere eller omdøbe en forudindstilling skal du fremhæve den og trykke på 2 . For at oprette en ny forudindstilling skal du fremhæve "Ubrugt" og trykke på 2 .

  • [ Omdøb ]: Omdøb forudindstillingen.
  • [ Rediger IPTC information ]: Vis den valgte forudindstilling ( 0 Forsigtig: IPTC information ). Udvalgte felter kan redigeres efter ønske.
 • For at kopiere en forudindstilling skal du markere den og trykke på X . Fremhæv destinationen, tryk på J , og navngiv kopien.

Sletning af forudindstillinger

For at slette forudindstillinger skal du fremhæve [ Slet ] og trykke på 2 .

Indlejring af forudindstillinger

Fremhævelse af [ Automatisk indlejring under optagelse ] og tryk på 2 viser en liste over forudindstillinger. Fremhæv en forudindstilling, og tryk på J ; den valgte forudindstilling vil blive integreret i alle efterfølgende billeder. For at deaktivere indlejring skal du vælge [ Fra ].

Visning af IPTC -data

 • Indlejrede forudindstillinger kan ses på siden [ IPTC data ] i billedinformationsdisplayet.
 • For at få vist siden [ IPTC data ] skal du vælge ( M ) både [ Shooting data ] og [ IPTC data ] for [ Playback display options ] i afspilningsmenuen.

Kopiering af forudindstillinger til et hukommelseskort

For at kopiere IPTC forudindstillinger fra kameraet til et hukommelseskort skal du vælge [ Indlæs/gem ] > [ Slot 1 ] eller [ Slot 2 ], og fremhæv derefter [ Kopier til kort ] og tryk på 2 . Vælg den ønskede forudindstilling og destination (1–99), og tryk på J for at kopiere forudindstillingen til kortet.

Kopiering af forudindstillinger til kameraet

Kameraet kan gemme op til ti forudindstillinger; for at kopiere IPTC forudindstillinger fra et hukommelseskort til en valgt destination på kameraet skal du vælge [ Indlæs/gem ] > [ Slot 1 ] eller [ Slot 2 ] og fremhæv derefter [ Kopier til kamera ] og tryk på 2 .

 • Fremhæv en forudindstilling, og tryk på J for at fortsætte til listen [ Vælg destination ]. For at få vist den fremhævede forudindstilling skal du trykke på W ( Q ) i stedet for at trykke på J . Efter forhåndsvisning af forudindstillingen skal du trykke på J for at fortsætte til listen [ Vælg destination ].
 • Fremhæv en destination, og tryk på J for at få vist en dialogboks, hvor du kan navngive forudindstillingen. Navngiv forudindstillingen som ønsket, og tryk på X for at kopiere forudindstillingen til kameraet.
 • Ud over de ti forudindstillinger, der er nævnt ovenfor, kan kameraet gemme op til tre XMP/IPTC forudindstillinger oprettet på en computer og gemt i XMP-format. XMP/IPTC forudindstillinger vises ikke under afspilning. De kan heller ikke kopieres fra kameraet til et hukommelseskort.

Forsigtig: IPTC oplysninger

 • Kameraet understøtter kun almindelige romerske alfanumeriske tegn. Andre tegn vises ikke korrekt undtagen på en computer.
 • Forudindstillede navne ( 0 Oprettelse, omdøbning, redigering og kopiering af forudindstillinger ) kan være op til 18 tegn lange. Hvis en forudindstilling med et længere navn oprettes ved hjælp af en computer, slettes alle tegn efter det attende.
 • Antallet af tegn, der kan forekomme i hvert felt, er angivet nedenfor. Eventuelle tegn over grænsen vil blive slettet.

  Mark Maks. længde
  Billedtekst 2000
  Begivenheds-id 64
  Overskrift 256
  Objektnavn 256
  By 256
  Stat 256
  Land 256
  Kategori 3
  Supp. Kat. (supplerende kategorier) 256
  Byline 256
  Byline titel 256
  Forfatter/redaktør 256
  Kredit 256
  Kilde 256

IPTC

IPTC er en standard etableret af International Press Telecommunications Council ( IPTC ) med det formål at tydeliggøre og forenkle den information, der kræves, når fotografier deles med en række publikationer.

IPTC Preset Manager

IPTC forudindstillinger kan oprettes på en computer og gemmes på hukommelseskort ved hjælp af IPTC Preset Manager software. IPTC Preset Manager kan downloades gratis fra URL'en nedenfor.

https://downloadcenter.nikonimglib.com/