Legg til opphavsrettsinformasjon til nye bilder etter hvert som de blir tatt. Informasjon om opphavsrett kan sees i NX Studio [ Info ]-fanen.

Skriv inn navnene på fotografen (maksimalt 36 tegn) og rettighetshaveren (maksimalt 54 tegn). Marker [ Artist ] eller [ Copyright ] og trykk 2 for å vise en tekstinntastingsdialog. For informasjon om tekstinntasting, se "Tekstinntasting" ( tekstinntasting ).

Opphavsrettsinformasjon vil bli lagt ved bilder som er tatt mens [ Legg ved opphavsrettsinformasjon ] er [ ].

  • For å forhindre uautorisert bruk av navnene på artisten eller opphavsrettsinnehaveren, sørg for at [ AV ] er valgt for [ Legg ved informasjon om opphavsrett ] før du låner ut eller overfører kameraet til en annen person. Du må også sørge for at feltene for artist og opphavsrett er tomme.

  • Nikon påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader eller tvister som oppstår ved bruk av [ Opphavsrettsinformasjon ]-alternativet.

  • Opphavsrettsinformasjon kan vises på [ Copyright info ]-siden i bildeinformasjonsvisningen.

  • For å vise [ Copyright info ]-siden, velg ( M ) både [ Shooting data ] og [ Copyright info ] for [ Playback display options ] i avspillingsmenyen.