Endre tidssoner og still inn kameraklokken. Vi anbefaler at kameraklokken justeres regelmessig.

Alternativ

Beskrivelse

[ Tidssone ]

Velg en tidssone. Tiden valgt for [ Dato og tid ] justeres automatisk for den nye tidssonen.

[ Dato og klokkeslett ]

Still inn kameraklokken til gjeldende tid i den valgte [ Tidssone ].

[ Datoformat ]

Velg rekkefølgen dag, måned og år skal vises i.

[ Sommertid ]

Slå sommertid [ ] eller [ AV ]. Ved å velge [ ON ] går klokken automatisk en time fremover. Standardinnstillingen er [ AV ].

Et blinkende t -ikon i opptaksdisplayet indikerer at klokken ikke er stilt inn.