Formatera minneskort. För att börja formatera, välj en minneskortplats och välj [ Ja ]. Observera att formatering raderar alla bilder och andra data på kortet permanent. Innan du formaterar, se till att göra säkerhetskopior efter behov.

Varning: Under formatering

Stäng inte av kameran och ta inte bort minneskort förrän meddelandet [ Formatting memory card ] försvinner från displayen.

Formatknapparna

Om du håller båda formatknapparna ( O / Q och S / Q ) intryckta i över två sekunder visas en dialogruta som uppmanar dig att välja ett kort för formatering.