Välj bland visningsalternativen för fokuspunkt nedan.

Manuellt fokusläge

Alternativ

Beskrivning

[ ]

Fokuspunkten visas hela tiden i manuellt fokusläge.

[ AV ]

Fokuspunkten visas endast vid val av fokuspunkt.

Dynamic-Area AF Assist

Välj om både den valda fokuspunkten och de omgivande fokuspunkterna ska visas i dynamiskt AF-läge.

Alternativ

Beskrivning

[ ]

Visa både den valda fokuspunkten och omgivande fokuspunkter.

[ AV ]

Visa endast den valda fokuspunkten.

[ ON ] ([ Dynamic-area AF (M) ])

[ AV ]

AF-C In-Fokus Display

Välj om fokuspunkten ändrar färg när motivet är i fokus i fokusläge AF-C .

Alternativ

Beskrivning

[ ]

Fokuspunkten visas i grönt när kameran bedömer att motivet är i fokus.

[ AV ]

Den aktiva fokuspunkten visas i rött eller gult hela tiden, oavsett om kameran är i fokus eller inte.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningar

ett fokus

b: Mätning/Exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/Visa

e: Gaffling/blixt

f: Kontroller

g: Video