Dele af kameraet

Kamerahus


1Underkommandohjul (Kommandohjulene )
2Billedsensor (Manuel rengøring )
3CPU kontakter
4Objektiv monteringsmærke (Montering af en linse )
5REC lampe (REC lampen ,REC-lampens lysstyrke )
Selvudløserlampe (Selvudløseren )
6Dæksel til mikrofonstik
7Cover til HDMI og USB stik
8Stik til ekstern mikrofon (Mikrofoner )
9HDMI stik (Tilslutning til HDMI enheder )
10Opladningslampe (Tilslutning af kameraet til en computer for at oplade batteriet ,Opladning af kameraets batteri med AC-adapteren (tilgængelig separat) )
11USB-stik (USB strømforsyning ,Tilslutning til computere via USB )
12Lens udløserknap (Aftagelige linser )
13Objektiv montering (Montering af en linse ,Brændplansmærket og afstanden mellem flange og tilbage )
14Kropshætte (Montering af en linse )
15Fn2 knap (Knapperne Fn1 og Fn2 ,Fokus )
16Fn1 knap (Knapperne Fn1 og Fn2 ,hvidbalance )


Rør ikke ved billedsensoren

Du må under ingen omstændigheder lægge pres på billedsensoren, stikke i den med rengøringsværktøj eller udsætte den for kraftige luftstrømme fra en blæser. Disse handlinger kan ridse eller på anden måde beskadige sensoren. For information om rengøring af billedsensoren, se "Manuel rengøring" (Manuel rengøring ).

Produktets serienummer

Serienummeret for dette produkt kan findes ved at åbne skærmen.


Overvåge

Fototilstand

Ved standardindstillinger vises følgende indikatorer på skærmen. For mere information, se "Skærm på skærmen" (Visning i monitoren ) i "Tekniske bemærkninger".

1Optagetilstand (Funktionsvælgeren )
2Fokuspunkt (AF-områdetilstand )
3Frigivelsestilstand (c / E -knappen (udløserfunktion/selvudløser). )
4Fokustilstand (Fokustilstand )
5AF-områdetilstand (AF-områdetilstand )
6Aktiv D-Lighting (Aktiv D-Lighting )
7Billedkontrol (Indstil billedkontrol ,Indstil Picture Control )
8Hvidbalance (hvidbalance ,hvidbalance ,hvidbalance )

9Billedområde (Vælg billedområde )
10Billedestørrelse (Billedestørrelse )
11Billede kvalitet (Billede kvalitet )
12i ikon (i menuen )
13Eksponeringsindikator
Eksponering (Eksponeringsindikatoren )
Eksponeringskompensation (E knappen (eksponeringskompensation). )
14"k" (vises, når der er hukommelse tilbage i over 1000 eksponeringer;Antal resterende eksponeringer )
15Antal resterende eksponeringer (Antal resterende eksponeringer ,Hukommelseskortkapacitet )
16ISO følsomhed (S knappen )
17ISO-følsomhedsindikator (S knappen )
Auto ISO-følsomhedsindikator (Automatisk ISO-følsomhedskontrol )
18blænde ( A (blændeprioriteret auto) , M (manuel) )
19Lukketid ( S (lukkerprioriteret auto) , M (manuel) )
20Motivsporende AF (Motivsporende AF )
21Måling (Måling )
22Batteriindikator (Batteriniveau )
23Lukker type (d4: Lukkertype )
241 ikon (Ikonet 1 )
25Vibrationsreduktionsindikator (Vibrationsreduktion )
26Touch-optagelse (Berøringslukkeren )
27AF-område parentes (Valg af en AF-områdetilstand )

Videotilstand

1Optagelsesindikator (Optagelse af videoer ( b auto) )
"Ingen video" indikator (0 -ikonet )
2Billedstørrelse og -hastighed/videokvalitet (Billedstørrelse og hastighed/videokvalitet )
3Resterende tid (Optagelse af videoer ( b auto) )
4Udløsertilstand (stillfotografering;Videotilstand )
5lydniveau (Mikrofonfølsomhed )
6Mikrofonfølsomhed (Mikrofonfølsomhed )
7Frekvensrespons (Frekvensrespons )