i knappen (afspilningstilstand)

Hvis du trykker på knappen i under afspilningszoom eller fuldskærms- eller miniatureafspilning, vises i -menuen for afspilningstilstand. Fremhæv elementer, og tryk på J eller 2 for at vælge.

Tryk på i knappen igen for at vende tilbage til afspilning.

 • Under kalenderafspilning kan i menuen ses ved at trykke på i knappen, når der vises miniaturebilleder.

Fotos

MulighedBeskrivelse
[ Hurtig beskæring ] 1Gem en kopi af det aktuelle billede, der er beskåret i det område, der er synligt på displayet. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når der vises RGB-histogrammer (RGB histogram ).
[ Bedømmelse ]Bedøm det aktuelle billede (Bedømme billeder ).
[ Vælg til upload til smartenhed ]Vælg det aktuelle billede til upload (Vælg til upload ). Den viste indstilling varierer med typen af tilsluttet enhed.
[ Vælg til upload til computer ]
[ Retouchering ]Opret en retoucheret kopi af det aktuelle billede (N Retoucheringsmenuen: Oprettelse af retoucherede kopier ).
[ Vælg mappe ]Vælg en mappe til afspilning. Fremhæv en mappe, og tryk på J for at se de billeder, den indeholder.
[ Beskyt ]Tilføj beskyttelse til eller fjern beskyttelse fra det aktuelle billede (Beskytter billeder mod sletning ).
[ Ophæv beskyttelsen af alle ] 2Fjern beskyttelsen fra alle billeder i den mappe, der aktuelt er valgt for [ Afspilningsmappe ] i afspilningsmenuen.
[ Sammenligning side om side ] 3Sammenlign retoucherede kopier med originalerne.
 1. Kun tilgængelig under afspilningszoom.
 2. Ikke tilgængelig under afspilningszoom.
 3. Kun tilgængelig, når en retoucheret kopi (angivet med et p -ikon) eller kildebilledet for en retoucheret kopi er valgt.

[Sammenligning side om side]

Vælg [ Sammenligning side om side] for at sammenligne retoucherede kopier med de ikke- retoucherede originaler.

1Indstillinger, der bruges til at oprette kopi
2Kildebillede
3Retoucheret kopi
 • Kildebilledet vises til venstre, den retoucherede kopi til højre.
 • De muligheder, der bruges til at oprette kopien, er angivet øverst på displayet.
 • Tryk på 4 eller 2 for at skifte mellem kildebilledet og den retoucherede kopi.
 • Hvis kopien er en overlejring, der er oprettet fra flere kildebilleder, skal du trykke på 1 eller 3 for at se de andre billeder.
 • Hvis kilden er blevet kopieret flere gange, skal du trykke på 1 eller 3 for at se de andre kopier.
 • Tryk på og hold X -knappen nede for at se det fremhævede billede zoomet ind.
 • Tryk på J for at vende tilbage til afspilning med det fremhævede billede vist i fuld skærm.
 • Tryk på K knappen for at afslutte afspilningen.
 • Kildebilledet vil ikke blive vist, hvis kopien blev oprettet fra et fotografi, der nu er beskyttet.
 • Kildebilledet vil ikke blive vist, hvis kopien blev oprettet ud fra et fotografi, der siden er blevet slettet.

Videoer

MulighedBeskrivelse
[ Bedømmelse ]Bedøm den aktuelle video (Bedømme billeder ).
[ Vælg til upload til computer ]*Vælg den aktuelle video til upload (Vælg til upload ).
[ Lydstyrkekontrol ]Juster afspilningslydstyrken.
[ Trim video ]Trim optagelser fra den aktuelle video og gem den redigerede kopi i en ny fil (Vælg start/slutpunkt ).
[ Vælg mappe ]Vælg en mappe til afspilning. Fremhæv en mappe, og tryk på J for at se de billeder, den indeholder.
[ Beskyt ]Tilføj beskyttelse til eller fjern beskyttelse fra den aktuelle video (Beskytter billeder mod sletning ).
[ Ophæv beskyttelsen af alle ]Fjern beskyttelsen fra alle billeder i den mappe, der aktuelt er valgt for [ Afspilningsmappe ] i afspilningsmenuen.
 1. Den vises ikke, hvis kameraet og computeren aldrig har været forbundet via trådløs forbindelse.

Videoer (afspilning sat på pause)

MulighedBeskrivelse
9[ Vælg start-/slutpunkt ]Trim optagelser fra den aktuelle video og gem den redigerede kopi i en ny fil (Vælg start/slutpunkt ).
4[ Gem aktuel ramme ]Gem et valgt billede som et JPEG-stillbillede (Gem den aktuelle ramme ).

Vælg til upload

Følg trinene nedenfor for at vælge det aktuelle billede til upload til en smartenhed eller computer.

 • De i -menupunkter, der bruges til at vælge billeder til upload, varierer med typen af tilsluttet enhed:
  • [ Vælg til upload til smartenhed ]: Vises, når kameraet er forbundet til en smartenhed via indbygget Bluetooth ved hjælp af [ Opret forbindelse til smartenhed ] i opsætningsmenuen (Tilslut til smartenhed ).
  • [ Vælg for upload til computer ]: Vises, når kameraet er tilsluttet en computer via indbygget Wi-Fi ved hjælp af [ Connect to computer ] i opsætningsmenuen (Tilslut til computer ).
 • Videoer kan ikke vælges til upload, når kameraet er tilsluttet en smartenhed via SnapBridge-appen.
 • Den maksimale filstørrelse for videoer, der uploades på anden måde, er 4 GB.
 1. Vælg det ønskede billede, og tryk på i -knappen.
 2. Fremhæv [Vælg til upload til smartenhed] eller [Vælg til upload til computer], og tryk på J .

  Billedet vil blive markeret med et W -ikon.

Fjerner uploadmarkering

Gentag trin 1 og 2 for at fjerne uploadmærkning.

Vælg start/slutpunkt

Trim optagelser fra den aktuelle video, og gem den redigerede kopi i en ny fil.

 1. Vis en video i fuld billedformat.
 2. Sæt videoen på pause på den nye åbningsramme.
  • Tryk på J knappen for at starte afspilning af videoer. Tryk på 3 for at holde pause.
  • Din omtrentlige position i videoen kan fastslås fra videoens statuslinje.
  • Tryk på 4 eller 2 , eller drej hovedkommandohjulet for at finde den ønskede ramme.
 3. Vælg [Vælg start-/slutpunkt].

  Tryk på knappen i , fremhæv [ Vælg start-/slutpunkt ], og tryk på J .
 4. Vælg startpunktet.

  For at oprette en kopi, der starter fra den aktuelle ramme, skal du fremhæve [ Startpunkt ] og trykke på J .
 5. Bekræft det nye startpunkt.
  • Hvis det ønskede billede ikke vises i øjeblikket, skal du trykke på 4 eller 2 for at spole frem eller tilbage.
  • Drej hovedkommandohjulet et stop for at springe frem eller tilbage 10 s.
  • Drej underkommandohjulet for at springe til sidste eller første billede.
 6. Vælg slutpunktet.
  • Tryk på knappen A ( g ) for at skifte til værktøjet til valg af slutpunkt ( x ), og vælg derefter den afsluttende ramme ( x ) som beskrevet i trin 5.
 7. Tryk på 1 for at oprette kopien.
 8. Forhåndsvisning af kopien.
  • For at få vist kopien skal du markere [ Preview ] og trykke på J (tryk på 1 for at afbryde forhåndsvisningen og vende tilbage til menuen med gemte indstillinger).
  • For at forlade den aktuelle kopi og vende tilbage til trin 5 skal du fremhæve [ Annuller ] og trykke på J .
 9. Vælg en gem mulighed.
  • Vælg [ Gem som ny fil ], og tryk på J -knappen for at gemme den redigerede kopi som en ny fil.
  • For at erstatte den originale video med den redigerede kopi skal du markere [ Overskriv eksisterende fil ], trykke på J og derefter fremhæve [ Ja ] og trykke på J .

Trimning af videoer

 • Kopien vil ikke blive gemt, hvis der ikke er tilstrækkelig plads på hukommelseskortet.
 • Videoer, der er mindre end to sekunder lange, kan ikke redigeres med [ Vælg start-/slutpunkt ].
 • Kopier har samme tidspunkt og dato for oprettelse som originalen.

Fjernelse af åbnings- eller lukkeoptagelser

 • For kun at fjerne de afsluttende optagelser fra en video skal du vælge [ Slutpunkt ] i trin 4, trykke på J -knappen og fortsætte til trin 7 uden at trykke på knappen A ( g ) i trin 6.
 • For kun at fjerne åbningsoptagelserne skal du fortsætte til trin 7 uden at trykke på knappen A ( g ) i trin 6.

Indstillingen [Trim video] (retoucheringsmenu)

Videoer kan også redigeres ved hjælp af punktet [ Trim video ] i retoucheringsmenuen.

Gem den aktuelle ramme

Gem et valgt billede som et JPEG-stillbillede.

 1. Sæt videoen på pause på det ønskede billede.
  • Tryk på 3 for at sætte afspilningen på pause.
  • Tryk på 4 eller 2 for at finde den ønskede ramme.
 2. Vælg [Gem aktuel ramme].

  Tryk på i -knappen, fremhæv derefter [ Gem aktuelt billede ], og tryk på J for at oprette en JPEG-kopi af det aktuelle billede.

[Gem aktuel ramme]

 • Stillbilleder gemmes ved de dimensioner, der er valgt for [ Frame size/frame rate ] i videooptagelsesmenuen, da videoen blev optaget.
 • De kan ikke retoucheres.
 • Nogle kategorier af fotooplysninger vises ikke under afspilning.