Opladning af batteriet

Oplad det medfølgende EN-EL25a/EN-EL25 batteri helt før brug.

Batteripleje

Tilslutning af kameraet til en computer for at oplade batteriet

Når batteriet er isat i kameraet, skal du tilslutte kameraet til en computer ved hjælp af det medfølgende USB kabel for at oplade.

 1. Indsæt EN-EL25a eller EN-EL25 i kameraet ( Isætning af batteri og et hukommelseskort ).
 2. Når du har bekræftet, at kameraet er slukket, skal du tilslutte det medfølgende USB kabel ( q ) til kameraet og derefter slutte det til en computer.
  Brug ikke magt eller forsøg på at indsætte stikkene i en vinkel.
  • Tænd for computeren før opladning.
  • Kameraets opladningslampe ( w ) lyser gult, mens opladning er i gang. Lampen slukker, når opladningen er fuldført.
  • Et batteri oplades fuldt ud på cirka 9 timer (når du bruger EN-EL25a) eller 7 timer og 40 minutter (når du bruger EN-EL25) (ved opladning af et opbrugt batteri ved en indgang på 5 V/500 mA). Afhængigt af standarden og typen af USB stik på computeren, kan opladningstiden være kortere.
  • Når opladningen er færdig, skal du frakoble USB kablet. Sørg for at holde stikkene lige, når du frakobler dem.
  • Computere vil også levere strøm til batteriet, når de er tilsluttet via det valgfrie UC-E25 USB kabel (med Type C-stik i begge ender).

Bemærkninger ved opladning ved tilslutning til en computer

 • Hvis batteriet ikke kan oplades ved hjælp af det medfølgende USB kabel til at forbinde kameraet og computeren, for eksempel fordi batteriet ikke er kompatibelt, eller kameraets temperatur er forhøjet, blinker opladningslampen hurtigt i ca. 30 sekunder og slukker derefter. Hvis opladningslampen er slukket, og du ikke har observeret batteriets opladning, skal du tænde for kameraet og kontrollere batteriniveauet.
 • Under opladning må du ikke bruge stikkene på en USB hub eller et tastatur. Forbind kameraet og computeren direkte.
 • Hvis computeren går i dvaletilstand (dvaletilstand) under opladning, stopper kameraet med at oplade. For at fortsætte opladningen skal du vække computeren fra dvaletilstand (dvaletilstand).
 • Afhængigt af model og produktspecifikationer vil nogle computere ikke levere strøm til at oplade kameraet.

Tilslutning til en computer for at forsyne kameraet med strøm

 • For at levere strøm fra en computer skal du vælge [ Enable ] for [ USB power delivery ] i opsætningsmenuen, tilslutte kameraet til en computer ved hjælp af det medfølgende USB kabel eller det valgfrie UC-E25 USB kabel (med Type C-stik i begge ender) , og tænd derefter for kameraet. For mere information, se ""Strømlevering" versus "opladning"" ( "Strømlevering" versus "opladning" ).
 • Kameraet får kun strøm, når batteriet er isat.
 • Batteriet oplades ikke, mens kameraet får strøm fra en ekstern kilde.
 • Hvis du bruger det medfølgende USB kabel til at forsyne strøm fra en computer, vil kameraets batteri blive brugt, selv mens der forsynes strøm. Hvis du bruger det separat solgte UC-E25 USB kabel, vil kameraets batteri ikke blive brugt (kameraets batteri kan blive brugt afhængigt af din computermodel og specifikationer).

Opladning af kameraets batteri med AC-adapteren (tilgængelig separat)

Når batteriet er isat i kameraet, skal du tilslutte kameraet til den valgfri EH-8P AC-adapter ved hjælp af det separat solgte UC-E25 USB kabel (med Type C-stik i begge ender) for at oplade batteriet.

 • EH-8P AC-adapteren kan ikke tilsluttes med det medfølgende USB kabel.
 1. Indsæt EN-EL25a eller EN-EL25 i kameraet ( Isætning af batteri og et hukommelseskort ).
 2. Efter at have bekræftet, at kameraet er slukket, skal du tilslutte kameraet og den valgfri EH-8P AC-adapter ( q ) ved hjælp af det valgfrie UC-E25 USB kabel (med Type C-stik i begge ender).
  Tilslut AC-adapterens strømstik til en stikkontakt. Batteriet oplades, mens kameraet er slukket. Hold stikket lige under isætning og fjernelse.
  • Kameraets opladningslampe ( w ) lyser gult, mens opladning er i gang. Lampen slukker, når opladningen er fuldført.
  • Et batteri oplades helt på cirka 2 timer (når du bruger EN-EL25a) eller 1 time og 40 minutter (når du bruger EN-EL25) (for et opbrugt batteri).
  • Når opladningen er færdig, skal du frakoble USB kablet. Sørg for at holde stikkene lige, når du frakobler dem.
  • Stikkets form varierer afhængigt af købsland eller -region.

Ved opladning med AC-adapteren

Hvis batteriet ikke kan oplades med lysnetadapteren, for eksempel fordi batteriet ikke er kompatibelt, eller kameraets temperatur er forhøjet, blinker opladningslampen hurtigt i ca. 30 sekunder og slukker derefter. Hvis opladningslampen er slukket, og du ikke har observeret batteriets opladning, skal du tænde for kameraet og kontrollere batteriniveauet.

Opladning af kameraet med EH-7P AC-opladningsadapter (tilgængelig separat)

Kameraet kan også oplades med den valgfrie EH-7P AC-opladningsadapter. Når kameraet er slukket, skal du slutte EH-7P opladnings-vekselstrømsadapteren til kameraets USB stik og derefter slutte strømstikket til en stikkontakt. Batteriet oplades, mens kameraet er slukket. Hold stikket lige under isætning og fjernelse.

Strømforsyning til kameraet med AC-adapteren

 • Hvis [ Enable ] er valgt for [ USB power delivery ] i opsætningsmenuen, vil tilslutning af EH-8P eller EH-7P strøm til kameraet, når kameraet tændes. For mere information, se ""Strømlevering" versus "opladning"" ( "Strømlevering" versus "opladning" ).
 • Kameraet får kun strøm, når batteriet er isat.
 • Batteriet oplades ikke, mens kameraet får strøm fra en ekstern kilde.

Opladning med bærbare opladere (power banks)

Bærbare opladere kan bruges til at drive kameraet eller oplade kameraets batteri. For oplysninger om de bærbare opladere, der er blevet testet og godkendt til brug, samt det omtrentlige antal billeder, der kan tages, og det omtrentlige antal gange, kameraets batteri kan oplades ved hjælp af hver enhed, se "Bærbare opladere (powerbanker) )" ( Bærbare opladere (power banks) ).

Opladning med tredjeparts USB Type-C og PD (strømforsyning) kompatible AC-adaptere

 • Kameraets batteri kan også oplades med tredjeparts AC-adaptere. Brug en AC-adapter udstyret med et USB Type-C-stik, der understøtter USB PD (strømforsyning).
 • Brug en AC-adapter, der understøtter output på 15 W (5 V/3 A) eller mere.
 • Brug et USB kabel, der er Type-C i begge ender til at forbinde til kameraet.
 • Vi garanterer ikke, at alle tredjeparts AC-adaptere og USB kabler er i stand til at oplade kameraets batteri.

Opladning med MH-32 batterioplader (tilgængelig separat)

Det medfølgende genopladelige EN-EL25a/EN-EL25 Li-ion batteri kan også oplades med den valgfrie MH-32 batterioplader.