d6: Anvend indstillinger til livevisning

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Vælg, om kameraet justerer forhåndsvisningen på skærmen for at afspejle, hvordan optageindstillinger vil påvirke farvetonen og lysstyrken på det endelige billede. Uanset den valgte indstilling er effekterne af kameraindstillingerne altid synlige i videotilstand.

MulighedBeskrivelse
[ Til ]Effekterne af ændringer af indstillinger som f.eks. hvidbalance, billedkontrol og eksponeringskompensation er synlige i optagedisplayet.
[ Fra ]
  • Effekterne af ændringer af indstillinger som f.eks. hvidbalance, billedkontrol og eksponeringskompensation er ikke synlige i optagedisplayet. Nuancen og lysstyrken på skærmen kan justeres for at gøre det nemt at se under længerevarende fotooptagelser.
  • Et g -ikon vises på optagedisplayet.