Optagelse af videoer ( b auto)

b (auto)-tilstand kan også bruges til enkel "peg-og-skyd" videooptagelse.

 1. Vælg videotilstand ved at dreje foto-/videovælgeren til 1 .

  Bemærk, at valgfri flashenheder ikke kan bruges, når kameraet er i videotilstand.
 2. Drej funktionsvælgeren til b .
 3. Tryk på videooptageknappen for at starte optagelsen.
  • REC-lampen vil lyse, og en optagelsesindikator vil blive vist på monitoren. Skærmen viser også den resterende tid, eller med andre ord den omtrentlige mængde af nye optagelser, der kan optages på hukommelseskortet.
   1Optagelsesindikator
   2Resterende tid
  • Lyden optages via den indbyggede mikrofon. Tildæk ikke mikrofonen under optagelse.
  • Hvis du trykker på dit motiv i monitoren under optagelse, vil fokuspunktet spore motivet, når det bevæger sig gennem rammen (Motivsporende AF ).
 4. Tryk på videooptageknappen igen for at afslutte optagelsen.

Hukommelseskortets adgangslampe

Hukommelseskortets adgangslampe lyser, mens videoen optages. Fjern ikke hukommelseskortet eller batteriet.

0 -ikonet

Et 0 -ikon angiver, at videoer ikke kan optages.

REC lampen

 • Hvis der er risiko for, at videooptagelsen bliver afbrudt, blinker REC-lampen som følger.
  StatusBeskrivelse
  Blinker langsomtNår den resterende tid, der kan optages på hukommelseskortet, er kort under optagelse af videoer
  Blinker hurtigt to gange (gentages)Når batteriet er lavt under videotilstand
  Blinker 4 gange hurtigt (gentages)Når temperaturen inde i kameraet stiger under videotilstand
 • Lysstyrken på REC-lampen kan ændres ved hjælp af [ REC lamp brightness ] i opsætningsmenuen. For at forhindre, at lyset fra REC-lampen vises i videoer, skal du indstille [ Videooptagelse ] til [ Fra ].

Optagelse af videoer

 • Videooptagelse afsluttes automatisk, hvis:
  • den maksimale længde er nået,
  • batteriet er helt afladet,
  • en anden tilstand er valgt,
  • du skifter tilstand ved hjælp af foto-/videovælgeren,
  • linsen fjernes, eller
  • temperaturen inde i kameraet stiger.
 • Lyde fra kameraet kan være hørbare i optagelser:
  • under autofokus,
  • under vibrationsreduktion, eller
  • når strømblænde bruges.

Tag billeder i videotilstand

Billeder kan tages i videotilstand ved at trykke udløserknappen helt ned. Hvis du drejer et af kommandohjulene, mens du trykker på knappen c ( E ) i videotilstand, kan du vælge enkeltbillede eller kontinuerlig udløsertilstand.

 • Et C -ikon blinker i displayet, når der tages et billede.
 • Billedfremføringshastigheden for [ Kontinuerlig ] udløsertilstand varierer med den indstilling, der er valgt for [ Billedstørrelse/billedhastighed ].
 • Der kan tages billeder, mens optagelsen er i gang. At tage billeder afbryder ikke videooptagelsen. Bemærk dog, at der kun tages ét billede, hver gang der trykkes på udløserknappen, selvom [ Kontinuerlig ] er valgt til udløsertilstand.

Tag billeder i videotilstand

 • Indstillinger for fototilstand gælder ikke for billeder taget i videotilstand.
 • Der kan tages op til 40 billeder med hver video.
 • Bemærk, at billeder kan tages, selv når motivet ikke er i fokus.
 • Fotos optages med de dimensioner, der aktuelt er valgt til videorammestørrelse.
 • Billedkvaliteten er fastsat til [ JPEG fin ].
 • Et N -ikon angiver, at billeder ikke kan tages.

Fotografering og videooptagelse

 • Du bemærker muligvis følgende på optagedisplayet. Disse fænomener vil også være synlige på alle fotos eller optagelser optaget med kameraet.
  • Flimmer eller bånd i scener oplyst af kilder som fluorescerende, kviksølvdampe eller natriumlamper
  • Bevægelige objekter på displayet virker forvrænget (individuelle motiver, såsom tog eller biler, der bevæger sig med høj hastighed gennem rammen, kan være forvrænget, eller hele billedet kan forekomme forvrænget, når kameraet panoreres vandret)
  • Skarvede kanter, farvekanter, moiré og lyse pletter kan forekomme på skærmen
  • Lyse områder eller bånd kan forekomme i scener oplyst af blinkende tegn og andre intermitterende lyskilder, eller når motivet kortvarigt oplyses af en strobe eller en anden lys, øjeblikkelig lyskilde
  • Flimmer, der opstår, når strømblænden bruges under videooptagelse
 • Bemærk, at der kan forekomme støj (tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller linjer) og uventede farver, hvis du bruger X -knappen til at zoome ind på visningen gennem objektivet under optagelse.
 • Undgå at pege kameraet mod solen eller andre stærke lyskilder, når du optager. Manglende overholdelse af denne forholdsregel kan resultere i beskadigelse af kameraets interne kredsløb.

Zoom i videotilstand

Tryk på X -knappen i videotilstand for at zoome ind på visningen (Zoom i fototilstand ). Tryk på X -knappen under videooptagelse for at få vist 1:1 (100%). Tryk på knappen W ( Q ) for at annullere zoom.