Time-lapse video

 1. G knap
 2. C fotooptagelsesmenu

Kameraet tager automatisk billeder med udvalgte intervaller for at skabe en time-lapse-video.

MulighedBeskrivelse
[ Start ]Start time-lapse-optagelse. Optagelsen starter efter ca. 3 s og fortsætter med det interval, der er valgt for [ Interval ] i den tid, der er valgt for [ Shooting time ].
[ Interval ]Vælg intervallet mellem skud i minutter og sekunder.
[ Optagelsestid ]Vælg, hvor længe kameraet vil fortsætte med at tage billeder, i timer og minutter.
[ Eksponeringsudjævning ]Valg af [ Til ] udjævner pludselige ændringer i eksponeringen.
 • Store ændringer i motivets lysstyrke under optagelse kan resultere i tilsyneladende variationer i eksponeringen. Dette kan løses ved at forkorte intervallet mellem skud.
 • Eksponeringsudjævning træder ikke i kraft i tilstand M , hvis [ Fra ] er valgt for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Automatisk ISO-følsomhedskontrol ] i fotooptagelsesmenuen.
[ Stille fotografering ]Vælg [ Til ] for at dæmpe lukkeren og eliminere de vibrationer, den producerer under optagelse.
 • Hvis du vælger [ Til ], bliver kameraet ikke helt stille. Kameralyde kan stadig være hørbare, for eksempel under autofokus eller blændejustering, i sidstnævnte tilfælde mest mærkbart ved blændeåbninger mindre (dvs. ved f-tal højere) end f/5.6.
[ Billedstørrelse/billedhastighed ]Vælg billedstørrelse og -hastighed for den endelige video.
[ Intervalprioritet ]
 • [ Til ]: Aktiver intervalprioritet for at sikre, at billeder optaget i tilstandene P og A tages med det valgte interval.
  • Vælg [ Release ] for brugerdefineret indstilling a2 [ AF-S prioritetsvalg ], når AF-S er valgt til fokustilstand og for brugerdefineret indstilling a1 [ AF-C prioritetsvalg ], når AF-C er valgt.
  • Hvis [ Til ] er valgt for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Automatisk ISO-følsomhedskontrol ], og den valgte tid for [ Min. lukkerhastighed ] er længere end intervallet, vil den valgte tid for intervallet have prioritet over den valgte lukkerhastighed.
 • [ Fra ]: Deaktiver intervalprioritet for at sikre, at fotos eksponeres korrekt.
[ Fokus før hvert skud ]Hvis [ Til ] er valgt, fokuserer kameraet mellem optagelserne.

Optagelse af time-lapse videoer

Før du skyder

 • Time-lapse-videoer optages ved hjælp af videobeskæringen.
 • Tag testbilleder og tjek resultaterne i monitoren.
 • Inden du fortsætter, skal du vælge [ Tidszone og dato ] i opsætningsmenuen og sikre dig, at kameraets ur er indstillet til det korrekte klokkeslæt og dato.
 • Vi anbefaler at bruge en af følgende strømkilder for at forhindre tab af strøm, mens optagelsen er i gang:
  • Et fuldt opladet batteri
  • En valgfri EH‑7P AC-opladningsadapter
  • En valgfri EH‑8P AC-adapter med et UC‑E25 USB kabel (med Type C-stik i begge ender)
  • Bærbare opladere (power banks)
 1. Fremhæv [Time-lapse video] i fotooptagelsesmenuen.

  Tryk på 2 for at vælge det fremhævede element og se menuen [ Time-lapse video ].
 2. Juster indstillinger for time-lapse video.
  • Vælg intervallet mellem skud.
   Fremhæv [ Interval ], og tryk på 2 .
   Vælg et interval (i minutter og sekunder), og tryk på J .
   • Vælg et interval, der er længere end den langsomste forventede lukkerhastighed.
  • Vælg den samlede optagelsestid.
   Fremhæv [ Optagelsestid ], og tryk på 2 .
   Vælg en optagelsestid (i timer og minutter), og tryk på J .
   • Den maksimale optagelsestid er 7 timer og 59 minutter.
  • Aktiver eller deaktiver eksponeringsudjævning.
   Fremhæv [ Exposure smoothing ] og tryk på 2 .
   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .
   • Valg af [ Til ] udjævner pludselige ændringer i eksponeringen.
  • Aktiver eller deaktiver lydløs fotografering.
   Fremhæv [ Silent photography ] og tryk på 2 .
   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .
  • Vælg rammestørrelse og pris.
   Fremhæv [ Frame size/frame rate ] og tryk på 2 .
   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .
  • Vælg en intervalprioritetsindstilling.
   Fremhæv [ Intervalprioritet ], og tryk på 2 .
   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .
  • Vælg, om kameraet skal fokusere mellem optagelserne.
   Fremhæv [ Fokus før hvert billede ] og tryk på 2 .
   Fremhæv en indstilling, og tryk på J .
   • Hvis [ Til ] er valgt for [ Fokus før hvert billede ], vil kameraet fokusere før hvert billede i henhold til den indstilling, der aktuelt er valgt for fokustilstand.
 3. Fremhæv [Start], og tryk på J .
  • Optagelsen starter efter ca. 3 sek.
  • Displayet slukker under optagelse.
  • Kameraet tager billeder med det interval, der er valgt for [ Interval ] i den tid, der er valgt for [ Shooting time ] i trin 2.

Afslutning af skydning

For at afslutte optagelsen, før alle billederne er taget, skal du trykke på J eller vælge [ Time-lapse video ] i fotooptagelsesmenuen, fremhæve [ Off ] og trykke på J . Bemærk, at menuerne muligvis ikke vises, når der trykkes på G knappen, hvis den valgte tid for [ Interval ] er meget kort.

 • Der oprettes en video fra de billeder, der er optaget til det punkt, hvor optagelsen sluttede, og normal fotografering genoptages.

Beregning af længden af den endelige video

 • Det samlede antal billeder i den endelige video kan beregnes ved at dividere optagelsestiden valgt i trin 2 med intervallet, runde op og lægge 1 sammen.
 • Længden af den endelige video kan derefter beregnes ved at dividere antallet af billeder med den billedhastighed, der er valgt for [ Frame size/frame rate ] (f.eks. en 48-frame video optaget med [ 1920×1080; 24p ] valgt for [ Billedstørrelse/billedhastighed ] vil være omkring to sekunder lang).
 • Den maksimale længde for time-lapse-videoer er 20 minutter.
  1Rammestørrelse/billedhastighed
  2Længde optaget/maksimal længde
  3Hukommelseskortindikator

Billedanmeldelse

K knappen kan ikke bruges til at se billeder, mens optagelsen er i gang. Det aktuelle billede vil dog blive vist i nogle få sekunder efter hvert billede, hvis [ Til ] er valgt for [ Billedgennemgang ] i afspilningsmenuen. Bemærk, at andre afspilningshandlinger ikke kan udføres, mens rammen vises. Det aktuelle billede vises muligvis ikke, hvis intervallet er meget kort.

Time-lapse videoer

 • Lyd optages ikke med time-lapse-videoer.
 • Lukkerhastigheden og den nødvendige tid til at optage billedet på hukommelseskortet kan variere fra billede til billede. Som følge heraf kan intervallet mellem et skud optages og starten på det næste skud variere.
 • Optagelsen begynder ikke, hvis en time-lapse-video ikke kan optages med de aktuelle indstillinger, for eksempel hvis:
  • Den valgte værdi for [ Interval ] er længere end den, der er valgt for [ Optagelsestid ]
  • [ 00:00'00" ] er valgt for [ Interval ] eller [ Shooting time ]
  • [ Til ] er valgt for både [ Støjsvag fotografering ] og [ Intervalprioritet ] og [ 00:00'0.5" ] er valgt for [ Interval ]
  • Hukommelseskortet er fuldt
 • Hvis time-lapse-videooptagelse ikke kan starte med de aktuelle indstillinger, for eksempel fordi lukkerhastigheden er indstillet til " Bulb " eller " Time ", vises en advarsel.
 • K knappen kan ikke bruges til at se billeder, mens time-lapse-optagelse er i gang.
 • Vælg en anden hvidbalanceindstilling end 4 [ Auto ] eller D [ Naturligt lys auto ] for at få ensartet farve, når du optager time-lapse-videoer.
 • Uanset den indstilling, der er valgt for brugerdefineret indstilling c3 [ Power off delay ] > [ Standby-timer ], vil standby-timeren ikke udløbe, mens optagelsen er i gang.
 • Optagelsen kan afsluttes, hvis kamerakontrollerne bruges, indstillinger ændres, eller der er tilsluttet et HDMI kabel. Der oprettes en video fra de billeder, der er optaget til det punkt, hvor optagelsen sluttede.
 • Følgende slutoptagelse uden et bip, eller der optages en video:
  • Fjernelse af batteriet
  • Udtagning af hukommelseskortet

Under optagelse

Hukommelseskortets adgangslampe lyser, mens optagelsen er i gang.

Indstillinger mellem optagelser

Optagelse og menuindstillinger kan justeres mellem time-lapse videooptagelser. Bemærk dog, at skærmen slukker, og optagelsen genoptages om cirka 2 sekunder, før det næste billede tages.

Time-lapse-videoer: Begrænsninger

Time-lapse videooptagelse kan ikke kombineres med nogle kamerafunktioner, herunder:

 • videooptagelse,
 • lange tidseksponeringer ("Pære" eller "Tid"),
 • selvudløseren,
 • parentes,
 • HDR (højt dynamisk område),
 • flere eksponeringer,
 • interval-timer fotografering, og
 • fokus skift.

Når [Til] er valgt for [Silent photography]

Hvis du vælger [ Til ] for [ Stille fotografering ] deaktiveres nogle kamerafunktioner, herunder:

 • ISO-følsomhed for Hi 1 og Hi 2,
 • flash fotografering,
 • eksponeringsforsinkelse,
 • langtidseksponering støjreduktion, og
 • flimmerreduktion.