Andet kompatibelt tilbehør

En række tilbehør er tilgængeligt til dit Nikon kamera.

Kompatibelt tilbehør

 • Tilgængeligheden kan variere alt efter land eller område.
 • Se vores hjemmeside eller brochurer for den seneste information.

Strømkilder

 • EN-EL25a/EN-EL25 Genopladeligt Li-ion-batteri : Kan bruges med Nikon Z 30 digitalkameraer.
  • Antallet af billeder, der kan tages (batterilevetid) varierer ( Batteriudholdenhed ), fordi batterikapaciteten er forskellig ved brug af EN-EL25a og EN-EL25.
 • MH-32 batterioplader : Kan bruges til at genoplade EN-EL25a/EN-EL25 batterier.
 • EH-8P AC-adapter : EH-8P kan bruges til at oplade batterier, der er sat i kameraet.
  • Det valgfrie UC-E25 USB kabel (med Type C-stik i begge ender) er påkrævet for at forsyne kameraet med strøm eller oplade batteriet ved hjælp af EH-8P. Det medfølgende USB kabel kan ikke bruges.
  • Batteriet oplades ikke, mens kameraet er tændt.
  • AC-adapteren kan bruges til at forsyne kameraet med strøm. for at gøre det skal du vælge [ Enable ] for [ USB power delivery ] i opsætningsmenuen. For mere information, se " USB strømforsyning" ( USB strømforsyning ).
 • EH-7P AC-adapter til opladning : EH-7P kan bruges til at oplade batterier, der er sat i kameraet.
  • Batteriet oplades ikke, mens kameraet er tændt.
  • AC-opladningsadapteren kan bruges til at forsyne kameraet med; for at gøre det skal du vælge [ Enable ] for [ USB power delivery ] i opsætningsmenuen. For mere information, se " USB strømforsyning" ( USB strømforsyning ).

USB kabler

 • UC-E24 USB kabel: Dette kabel er det samme som det USB kabel, der fulgte med kameraet. Et USB kabel med et type C-stik til tilslutning til kameraet og et type A-stik til tilslutning til USB enheden.
 • UC-E25 USB kabel : Et USB kabel med to type C-stik. UC-E25 USB kablet er påkrævet for at forbinde dette kamera til EH-8P AC-adapteren.

Filtre

 • Neutral Color (NC) filtre kan bruges til at beskytte linsen.
 • Filtre kan forårsage spøgelser, når motivet er indrammet mod et stærkt lys, eller når en skarp lyskilde er i rammen. Filtre kan fjernes, hvis der opstår ghosting.
 • Matrixmåling giver muligvis ikke de ønskede resultater med filtre med eksponeringsfaktorer (filterfaktorer) over 1× ( Y44 , Y48 , Y52 , O56 , R60 , X0 , X1 , C-PL , ND2S , ND4 , ND4 , ND4S , ND8 ND400 ND8S , A2 , A12 , B2 , B8 , B12 ). Vi foreslår, at der i stedet vælges [ Centervægtet måling ]. Se filterdokumentationen for detaljer.
 • Filtre beregnet til fotografering med specielle effekter kan forstyrre autofokus eller fokusindikatoren ( I ).

Hot shoe adaptere

AS-15 Sync Terminal Adapter : Monter AS-15 på kameraets hot shoe for at forbinde studieblitzlys eller andet flashudstyr via en sync terminal.

Tilbehør til sko

BS-1 Accessory Shoe Cover : Et cover, der beskytter tilbehørsskoen, når der ikke er monteret en flashenhed.

Kropshætter

BF-N1 Body Cap : Body Cap forhindrer, at støv kommer ind i kameraet, når der ikke er nogen linse på plads.

Monter adaptere

FTZ II / FTZ Mount Adapter : En adapter, der gør det muligt at bruge NIKKOR F-objektiver med digitale kameraer, der understøtter udskiftelige Z-fatningsobjektiver.

 • For oplysninger om fastgørelse, fjernelse, vedligeholdelse og brug af monteringsadaptere henvises til dokumentationen, der fulgte med enheden.
 1. Hvis en advarselsmeddelelse, der beder dig om at opdatere, vises på kameraet, når en monteringsadapter er monteret på kameraet, skal du opdatere til den nyeste version. Se Nikon websted for dit område for at få oplysninger om firmwareopdateringer.

Mikrofoner

 • ME-1 stereomikrofon : Slut ME-1 til kameraets mikrofonstik for at optage stereolyd. Brug af en ekstern mikrofon reducerer også chancen for at opfange udstyrsstøj, såsom de lyde, der produceres under videooptagelse, når fokus opnås ved hjælp af autofokus.
 • ME-W1 trådløs mikrofon : En trådløs Bluetooth mikrofon. Brug ME-W1 til optagelse uden for kameraet.

Fjernbetjeninger

ML-L7 fjernbetjening : Par den med kameraet og optag videoer og fotos eksternt.

Montering og fjernelse af tilbehørssko-dækslet

Det valgfrie BS-1 tilbehørsskobetræk glider ind i skoen som vist. For at fjerne dækslet skal du holde kameraet fast, trykke dækslet ned med en tommelfinger og skubbe det i den viste retning.

ML-L7 fjernbetjening

Du kan betjene kameraet fra fjernbetjeningen ved at parre* ( Tilslutning for første gang: Parring ) den valgfrie ML-L7 fjernbetjening med kameraet. Med dette kamera kan du udføre handlingen i "Fjernbetjeningens dele og funktioner (til Z 30)" ( Fjernbetjeningens dele og funktioner (til Z 30) ).

 1. Tilslutning af kamera og fjernbetjening via Bluetooth kaldes her "parring".
 • Der kan kun parres én fjernbetjening pr. kamera. Når du parrer en anden fjernbetjening, er kun den sidst parrede fjernbetjening aktiveret.
 • Se også dokumentationen, der følger med ML-L7 fjernbetjeningen.

Bemærkninger ved brug af fjernbetjeningen

 • Fjernbetjeningen kan ikke bruges i følgende tilfælde.
  • Når [ Airplane mode ] i kameraets opsætningsmenu er indstillet til [ Enable ]
  • Mens kameraet er tilsluttet og udveksler data med en anden enhed via USB
 • En forbindelse mellem kameraet og fjernbetjeningen og en forbindelse ( Bluetooth eller Wi-Fi ) mellem kameraet og en anden enhed kan ikke etableres på samme tid.

Fjernbetjeningens dele og funktioner (til Z 30)

En delFungere
1- knappenSamme betjening som W ( Q )-knappen på kameraet.
2+ knapSamme betjening som X -knappen på kameraet.
3Video-optage knapTryk på for at starte optagelsen, og tryk igen for at afslutte optagelsen.
4Power-knapNår der trykkes på den, tændes fjernbetjeningen og begynder at søge efter et parret kamera. Hvis du trykker og holder den nede i 3 sekunder eller længere, begynder fjernbetjeningen at søge efter ikke-parrede kameraer. Hvis du trykker på tænd/sluk-knappen, mens fjernbetjeningen er tændt, slukkes den.
5StatuslampeFjernbetjeningsstatus og optagefunktionsstatus er angivet af lampens farve og funktion ( Statuslampe for fjernbetjening (til Z 30) ).

En delFungere
6Udløserknap

Tryk på knappen for at udløse lukkeren.

 • Når du bruger autofokus, udløses lukkeren efter fokusering med autofokus.
 • Fjernbetjeningens udløserknap kan ikke trykkes halvt ned.
 • Fjernbetjeningens udløserknap kan ikke holdes nede til burst-fotografering.
 • Proceduren for at tage billeder med en lukkerhastighed på "Bulb" er den samme som for "Tid".
7MultivælgerSamme betjening som multivælgeren på kameraet.

En delFungere
8J (vælg)-knapSamme betjening som J -knappen på kameraet.
9Fn1 (funktion 1)/Fn2 (funktion 2) knap

Brug funktioner, der er registreret på forhånd ( Tildel Fn1-knap/Tildel Fn2-knap ).

 • Som standard er tryk på Fn1- knappen på fjernbetjeningen den samme betjening som K -knappen på kameraet, mens Fn2- knappen er den samme betjening som G knappen.

Justering af fokus fra kameraet

Hvis [ Fokus ] er valgt for brugerdefineret indstilling a2 [ AF-S prioritetsvalg ] i fokustilstand AF-S , låses fokus, når kameraets udløserknap trykkes halvt ned. Du kan derefter trykke på udløserknappen på fjernbetjeningen for at tage et billede ved den valgte fokusposition.

Standby-timer ved brug af fjernbetjeningen

Når kameraets standby-timer udløber, og skærmen er slukket, skal du tænde for fjernbetjeningen og derefter trykke på udløserknappen eller videooptageknappen på fjernbetjeningen og holde den nede for at vende tilbage til den oprindelige tilstand.

Statuslampe for fjernbetjening (til Z 30)

FarveStatusBeskrivelse
GrønBlinker cirka hvert sekundRegistrerer parret kamera
GrønBlinker hurtigt (ca. hvert 0,5 sekund)Parring
GrønBlinker ca. hvert 3. sekundTilsluttet kameraet
orangeBlinker én gangBegynd at tage billeder
orangeBlinker to gangeAfslut optagelsesbillede
RødBlinker én gangBegynd at optage video
RødBlinker to gangeAfslut optagelse af video

Tilslutning for første gang: Parring

Når du bruger fjernbetjeningen for første gang, skal du parre den med kameraet.

 1. Vælg [Trådløs fjernbetjening (ML-L7) muligheder] > [Gem trådløs fjernbetjening] i kameraets opsætningsmenu, og tryk på J .
  • Kameraet vil standby til parring.
  • Hvis kameraet er tilsluttet en smartphone eller computer, vil forbindelsen til disse enheder blive afbrudt.
 2. Tryk og hold tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen nede (3 sekunder eller længere).
  • Kameraet og fjernbetjeningen begynder at parre. I mellemtiden blinker fjernbetjeningens statuslampe med ca. 0,5 sekunders intervaller.
  • Når parringen er fuldført, er kameraet og fjernbetjeningen forbundet. L og Z vises i optagedisplayet.
  • Hvis der vises en meddelelse, der indikerer, at parringen mislykkedes, skal du starte forfra fra trin 1.

For at forbinde med en parret fjernbetjening

 1. Vælg [Trådløs fjernbetjening (ML-L7) muligheder] > [Trådløs fjernforbindelse] > [Aktiver] i kameraets opsætningsmenu, og tryk på J .
 2. Tryk på tænd/sluk-knappen på fjernbetjeningen.
  • Kameraet og fjernbetjeningen forbindes automatisk.