Varemærker og licenser

  • SD-, SDHC- og SDXC-logoerne er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.
  • Windows er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
  • Apple ® , App Store ® , Apple-logoerne, iPhone ® , iPad ® , Mac og macOS er varemærker tilhørende Apple Inc. registreret i USA og/eller andre lande.
  • Android, Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC. Android-robotten gengives eller modificeres fra arbejde, der er oprettet og delt af Google og bruges i overensstemmelse med vilkårene beskrevet i Creative Commons 3.0 Attribution License.
  • IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc., i USA og/eller andre lande og bruges under licens.
  • HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC.
  • Bluetooth ® -ordmærket og -logoet er registrerede varemærker ejet af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af Nikon er under licens.
  • Wi-Fi og Wi-Fi-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
  • Alle andre handelsnavne nævnt i dette dokument eller den anden dokumentation, der følger med dit Nikon-produkt, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive indehavere.
  • Brug af Made for Apple-mærket betyder, at et tilbehør er designet til at forbindes specifikt til de Apple-produkter, der er identificeret på emblemet, og er blevet certificeret af udvikleren til at opfylde Apples ydeevnestandarder. Apple er ikke ansvarlig for driften af denne enhed eller dens overholdelse af sikkerheds- og lovmæssige standarder. Bemærk venligst, at brugen af dette tilbehør med et Apple-produkt kan påvirke den trådløse ydeevne.

FreeType-licens (FreeType2)

Dele af denne software er copyright © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Alle rettigheder forbeholdes.

MIT-licens (HarfBuzz)

Dele af denne software er copyright © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Alle rettigheder forbeholdes.
DET KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OPHAVSRETSHEDEREN VÆRE ANSVARLIG OVER FOR NOGEN PART FOR DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDELIGE ELLER FØLGESKADER SOM OPSTÅR AF BRUG AF DENNE SOFTWARE OG DENNE DOKUMENTATION, SELVOM OPHAVSRETTEN ER UDSTEDT AF OPHAVSRETTEN. . OPHAVSRETSHEDEREN FRASKRIVER SIG SPECIFIKKE ENHVER GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. DEN SOFTWARE, DER LEVERES HERUNDER, ER PÅ ET "SOM DEN ER" BASIS, OG OPHAVSRETSHEDEREN HAR INGEN FORPLIGTELSE TIL AT LEVERE VEDLIGEHOLDELSE, SUPPORT, OPDATERINGER, FORBEDRINGER ELLER MODIFIKATIONER.

Unicode ® Character Database License (Unicode ® Character Database)

Softwaren til dette produkt bruger Unicode ® Character Database License open source-software. Vilkårene for softwarelicensen er som følger:
MEDDELELSE FOR OPHAVSRET OG TILLADELSE
Copyright © 1991-2022 Unicode, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Distribueret under brugsbetingelserne i
https://www.unicode.org/copyright.html .
Tilladelse gives hermed gratis til enhver person, der får en kopi af Unicode-datafilerne og enhver tilhørende dokumentation ("Datafilerne") eller Unicode-softwaren og enhver tilhørende dokumentation ("Softwaren") til at handle med Datafilerne eller software uden begrænsning, herunder uden begrænsning rettighederne til at bruge, kopiere, ændre, flette, offentliggøre, distribuere og/eller sælge kopier af datafilerne eller softwaren, og til at tillade personer, til hvem datafilerne eller softwaren er stillet til rådighed så forudsat at enten

(i) denne meddelelse om ophavsret og tilladelse vises sammen med alle kopier af datafilerne eller softwaren, eller
(ii) denne copyright- og tilladelsesmeddelelse vises i tilhørende dokumentation.

DATAFILERNE OG SOFTWAREN LEVERES "SOM DE ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIERNE FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-BEGRÆNSNINGER. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN OPHAVSRETSHEDHAVEREN ELLER INDEHAVEREN, DER ER INKLUDERET I DENNE MEDDELELSE, ER ANSVARLIG FOR NOGEN KRAV, ELLER SÆRLIGE INDIREKTE ELLER FØLGESKADER, ELLER NOGEN SKADER, HVAD SOM HELST FØLGE AF TAB AF BRUG AF PROFILER, ELLER DATA ANDRE ORGANISATIONER, SOM OPSTÅR AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUG ELLER YDELSE AF DATAFILERNE ELLER SOFTWAREN.
Medmindre det er indeholdt i denne meddelelse, må navnet på en copyright-indehaver ikke bruges i reklamer eller på anden måde til at fremme salg, brug eller anden handel med disse datafiler eller software uden forudgående skriftlig tilladelse fra copyright-indehaveren.

AVC Patent Portfolio License

DETTE PRODUKT ER LICENSERET I HENHOLD TIL AVC PATENTPORTEFØLJELICENSEN TIL PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL BRUG AF EN FORBRUGER TIL

(i) KOD VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN ("AVC-VIDEO") OG/ELLER
(ii) AFKOD AVC-VIDEO, DER BLEV KODET AF EN FORBRUGER, DER ER ENGAGEMENTET I EN PERSONLIG OG IKKE-KOMMERCIEL AKTIVITET, OG/ELLER BLEV FÅET FRA EN VIDEOUDBYDER, DER ER LICENSERET TIL AT LEVERE AVC-VIDEO.

INGEN LICENS TILDELES ELLER SKAL UNDERFORSTÅES TIL NOGEN ANDEN BRUG.
YDERLIGERE OPLYSNINGER KAN FÅS FRA MPEG LA, LLC
SE https://www.mpegla.com