a9: Fokuspunkter

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Vælg blandt visningsmulighederne for fokuspunkt nedenfor.

Manuel fokustilstand

MulighedBeskrivelse
[ Til ]Fokuspunktet vises til enhver tid i manuel fokustilstand.
[ Fra ]Fokuspunktet vises kun under valg af fokuspunkt.

Dynamisk AF-assistent

Vælg, om både det valgte fokuspunkt og de omgivende fokuspunkter skal vises i dynamisk AF-tilstand.

MulighedBeskrivelse
[ Til ]Vis både det valgte fokuspunkt og omgivende fokuspunkter.
[ Fra ]Vis kun det valgte fokuspunkt.