b1: Nem eksponeringskompensation

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Vælg, om knappen E skal bruges til eksponeringskompensation.

MulighedBeskrivelse
[ Til (Automatisk nulstilling) ]Eksponeringskompensation kan justeres ved kun at bruge et kommandohjul. Den indstilling, der er valgt med kommandohjulet, nulstilles, når kameraet slukker, eller standby-timeren udløber.
[ Til ]Eksponeringskompensation kan justeres ved kun at bruge et kommandohjul. Eksponeringskompensation nulstilles ikke, når kameraet slukker, eller standby-timeren udløber (i b -tilstand nulstilles eksponeringskompensationen, når kameraet slukkes).
[ Fra ]Eksponeringskompensation indstilles ved at trykke på E -knappen og dreje hovedkommandohjulet.
  • Aktiveret i tilstande P , S , A og b . Nem eksponeringskompensation er ikke tilgængelig i andre tilstande.
  • Det anvendte kommandohjul varierer med optagetilstanden.