Advarsler og fejlmeddelelser

Dette afsnit viser de advarsler og fejlmeddelelser, der vises på kameraets display.

Advarsler

Følgende advarsler vises på kameraets display:

AlertProblemLøsning
HLavt batteri.Klar reservebatteri.
lObjektivet er ikke korrekt fastgjort.
 • Sørg for, at objektivet er korrekt fastgjort.
 • Sørg for, at optrækkelige linser er forlænget.
 • Denne indikator vises også, når et ikke-CPU-objektiv er monteret via en monteringsadapter, men i dette tilfælde behøver du ikke foretage dig noget.
Pære (blinker)" Bulb " valgt i tilstand S .
 • Skift lukkerhastighed.
 • Vælg tilstand M .
Tid (blinker)" Tid " valgt i tilstand S .
 • Skift lukkerhastighed.
 • Vælg tilstand M .
(Eksponeringsindikatoren og lukkerhastigheden eller blændevisningen blinker)Motivet er for lyst; grænserne for kameraets eksponeringsmålersystem er overskredet.
 • Lavere ISO-følsomhed.
 • Optagetilstand P : Brug tredjeparts ND-filter (neutral tæthed) (filter kan også bruges, hvis alarmen stadig vises, efter at følgende indstillinger er justeret i tilstand S eller A ).
 • Optagetilstand S : Vælg hurtigere lukkertid.
 • Optagetilstand A : Vælg mindre blænde (højere f-tal).
Motivet er for mørkt; grænserne for kameraets eksponeringsmålersystem er overskredet.
 • Øg ISO-følsomheden.
 • Optagetilstand P : Brug valgfri flashenhed (blitz kan også bruges, hvis alarmen stadig vises, efter at følgende indstillinger er justeret i tilstand S eller A ).
 • Optagetilstand S : Vælg langsommere lukkerhastighed.
 • Optagetilstand A : Vælg bredere blænde (lavere f-tal).
c (blinker)Flashen er udløst med fuld styrke.Billedet kan være undereksponeret. Tjek afstanden til motivet og indstillinger som blænde, flashområde og ISO-følsomhed.
Motiver fremstår mørke og undereksponerede.Brug valgfri flashenhed.
Fuld (blinker)
 • Hukommelsen er utilstrækkelig til at optage yderligere billeder.
 • Kameraet er løbet tør for filnumre.
 • Slet billeder fra hukommelseskortet, indtil der er plads til yderligere billeder, der kan optages. Kopier billeder, du ønsker at beholde, til computer eller anden enhed, før du fortsætter.
 • Indsæt nyt hukommelseskort.
Err (blinker)Kamerafejl.Tryk på udløserknappen igen. Hvis fejlen fortsætter eller opstår ofte, skal du kontakte en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.
Kort (blinker)Hukommelseskortet er skrivebeskyttet ("låst").Skub låsekontakten til "skrive"-positionen (Skrivebeskyttelseskontakten ).

Fejlmeddelelser

Følgende fejlmeddelelser vises muligvis på kameraets display:

Udløser deaktiveret. Genoplad batteriet.

Batteriet er opbrugt.

 • Udskift med ekstra batteri.
 • Oplad batteriet.

Dette batteri kan ikke bruges. Det kommunikerer ikke korrekt med dette kamera. For at bruge kameraet sikkert skal du vælge et batteri, der er beregnet til brug i dette kamera.

 • Batterioplysninger er ikke tilgængelige.
  • Batteriet kan ikke bruges. Kontakt en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.
  • Batteriniveauet er ekstremt lavt; oplade batteriet.
 • Batteriet kan ikke levere data til kameraet.
  • Udskift tredjeparts batterier med originale Nikon-batterier.

Intet hukommelseskort.

Hukommelseskortet er ikke isat eller isat forkert.

 • Kontroller, at kortet er isat korrekt.

Kan ikke få adgang til dette hukommelseskort. Indsæt et andet kort.

Fejl ved adgang til hukommelseskortet.

 • Kontroller, at kameraet understøtter hukommelseskort.
 • Hvis fejlen fortsætter, efter at kortet gentagne gange er blevet skubbet ud og indsat igen, kan kortet blive beskadiget. Kontakt forhandleren eller en Nikon-autoriseret servicerepræsentant.

Hukommelseskortet er låst. Skub låsen til "skrive"-position.

Hukommelseskortet er skrivebeskyttet ("låst").

Dette kort er ikke formateret. Formater kortet.

Hukommelseskortet er ikke formateret korrekt.

 • Formater hukommelseskort.
 • Udskift med korrekt formateret hukommelseskort.

Firmwareversionen af FTZ-monteringsadapteren understøttes ikke. Opgrader FTZ firmware.

Firmwaren til monteringsadapteren er ikke den nyeste version.

 • Opdater firmwaren på monteringsadapteren til den nyeste version. Se Nikons websted for dit område for at få oplysninger om firmwareopdateringer.

Optagelse afbrudt. Vent venligst.

Hukommelseskort understøtter ikke den nødvendige videoskrivehastighed.

 • Brug kort, der understøtter den nødvendige skrivehastighed, eller ændringsindstillingen valgt for [ Billedstørrelse/billedhastighed ] i videooptagelsesmenuen.

Kameraet er for varmt. Den kan ikke bruges før den er afkølet. Vent venligst. Kameraet slukker af sig selv.

 • Kameraets interne temperatur er forhøjet.
  • Afbryd optagelsen, indtil kameraet er afkølet.
 • Høj batteritemperatur.
  • Fjern batteriet og vent til det er afkølet.

Mappen indeholder ingen billeder.

 • Mappen indeholder ingen billeder.
  • Indsæt et hukommelseskort, der indeholder billeder.
 • Ingen billeder i mappen er valgt til afspilning.
  • Brug punktet [ Afspilningsmappe ] i afspilningsmenuen til at vælge mappe, der indeholder billeder.

Kan ikke vise denne fil.

 • Filen er blevet ændret ved hjælp af computerapplikation eller er ikke i overensstemmelse med DCF-filstandarden.
 • Filen er korrupt.
  • Overskriv ikke billeder ved hjælp af computerprogrammer.

Kan ikke vælge denne fil.

Det valgte billede kan ikke retoucheres.

 • Retoucheringsmuligheder er kun tilgængelige med billeder taget med eller tidligere retoucheret på kamera.

Denne video kan ikke redigeres.

Den valgte video kan ikke redigeres.

 • Videoer oprettet med andre enheder kan ikke redigeres.
 • Videoer på under to sekunder kan ikke redigeres.