Reduktion af flimmer

  1. G knap
  2. 1 videooptagelsesmenu

Reducer flimmer og bånd, når du optager under lysstofrør eller kviksølvdamplys under videooptagelse. Vælg [ Auto ] for at lade kameraet automatisk vælge den korrekte frekvens. Hvis [ Auto ] ikke giver de ønskede resultater, skal du vælge [ 50 Hz ] eller [ 60 Hz ] i henhold til frekvensen af den lokale strømforsyning. Vælg [ 50 Hz ] for områder med en 50 Hz strømforsyning, [ 60 Hz ] for områder med en 60 Hz strømforsyning.

Flimmerreduktion i videooptagelsesmenuen

  • Hvis [ Auto ] ikke giver de ønskede resultater, og du er usikker på frekvensen af den lokale strømforsyning, test både 50 og 60 Hz mulighederne og vælg den, der giver de bedste resultater.
  • Flimmerreduktion giver muligvis ikke de ønskede resultater, hvis motivet er meget lyst. Hvis dette er tilfældet, så prøv at vælge en mindre blænde (højere f-tal).
  • Flimmerreduktion giver muligvis ikke de ønskede resultater i andre tilstande end M . Hvis dette er tilfældet, skal du vælge tilstand M og vælge en lukkerhastighed, der er tilpasset frekvensen af den lokale strømforsyning:
    • 50Hz: 1/100 s, 1/50 s, 1/25 s
    • 60Hz: 1/125 s, 1/60 s, 1/30 s