Administrer Picture Control

 1. G knap
 2. C fotooptagelsesmenu

Gem ændrede Picture Controls som brugerdefinerede Picture Controls.

MulighedBeskrivelse
[ Gem/rediger ]Opret en ny brugerdefineret Picture Control baseret på en eksisterende forudindstillet eller brugerdefineret Picture Control, eller rediger eksisterende brugerdefinerede Picture Controls.
[ Omdøb ]Omdøb brugerdefinerede billedkontroller.
[ Slet ]Slet brugerdefinerede billedkontroller.
[ Indlæs/gem ]Kopier brugerdefinerede Picture Controls til og fra hukommelseskortet.

Oprettelse af brugerdefinerede billedstyringer

 1. Vælg [Gem/rediger].

  Fremhæv [ Gem/rediger ], og tryk på 2 for at se [ Vælg billedkontrol ]-indstillinger.
 2. Vælg en billedkontrol.
  • Fremhæv en eksisterende Picture Control, og tryk på 2 for at få vist redigeringsmuligheder.
  • Tryk på J for at gemme en kopi af den fremhævede Picture Control uden yderligere ændringer. Valgmulighederne [ Gem som ] vil blive vist; fortsæt til trin 4.
 3. Rediger den valgte billedkontrol.
  • De tilgængelige indstillinger og teknikkerne til at redigere dem er de samme som for [ Indstil billedkontrol ].
  • Tryk på J for at få vist [ Gem som ], når indstillingerne er færdige.
  • Tryk på O knappen for at opgive ændringer og starte forfra fra standardindstillingerne.
 4. Vælg en destination.

  Vælg en destination for den brugerdefinerede Picture Control (C-1 til C-9).
 5. Navngiv Picture Control.
  • Hvis du trykker på 2 , når en destination er fremhævet i det foregående trin, vises tekstindtastningsdialogen [ Omdøb ].
  • Som standard navngives nye Picture Controls ved at tilføje et tocifret tal til navnet på den eksisterende Picture Control. Det tocifrede nummer tildeles automatisk.
  • Custom Picture Control-navne kan være op til nitten tegn lange. Nye tegn tilføjes ved markørens position.
  • Tryk på tastaturvalgknappen for at bladre gennem tastaturet med store og små bogstaver og symboler.
  • For information om tekstindtastning, se "Tekstindtastning" ( Indtastning af tekst ).
  • Når indtastningen er færdig, skal du trykke på X for at gemme den nye Picture Control.
  • Den nye Picture Control vil blive tilføjet til Picture Control-listen.

Det originale Picture Control-ikon

Den originale forudindstillede Picture Control, som den brugerdefinerede Picture Control er baseret på, er angivet med et ikon i redigeringsdisplayet.

Indstillinger for brugerdefineret billedkontrol

De tilgængelige muligheder med brugerdefinerede billedkontrol er de samme som dem, som brugerdefinerede billedkontrol var baseret på.

Indlæs/gem

Elementet [ Indlæs/gem ] i menuen [ Administrer billedkontrol ] kan bruges til at kopiere brugerdefinerede billedstyringer fra kameraet til et hukommelseskort. Du kan også slette brugerdefinerede Picture Controls på et hukommelseskort eller kopiere dem til kameraet.

 • [ Kopier til kamera ]: Kopier (importér) brugerdefinerede billedstyringer fra hukommelseskortet til kameraet. Picture Controls kopieres til brugerdefinerede Picture Controls C-1 til C-9 på kameraet og kan navngives efter ønske.
 • [ Delete from card ]: Slet valgte brugerdefinerede Picture Controls fra hukommelseskortet.
 • [ Kopier til kort ]: Kopier (eksportér) en brugerdefineret Picture Control fra kameraet til et hukommelseskort. Fremhæv en destination (1 til 99) for den valgte Picture Control, og tryk på J for at eksportere den til hukommelseskortet.