e1: Flash-synkroniseringshastighed

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Vælg flashsynkroniseringshastigheden.

MulighedBeskrivelse
[ 1/200 s (Auto FP) ]Auto FP højhastighedssynkronisering er aktiveret med kompatible flashenheder, og den maksimale synkroniseringshastighed for andre flashenheder er indstillet til 1/200 s.
  • Når kameraet viser en lukkerhastighed på 1/200 s i tilstanden P eller A , aktiveres automatisk FP højhastighedssynkronisering, hvis den faktiske lukkerhastighed er hurtigere end 1/200 s. Hvis blitzen understøtter automatisk FP højhastighedssynkronisering, kan kameraet vælge lukkertider helt op til 1/4000 s.
  • I tilstand S eller M kan brugeren vælge lukkerhastigheder helt op til 1/4000 s, når der bruges flashenheder, der understøtter automatisk FP højhastighedssynkronisering.
[ 1/200 s ]Flashsynkroniseringshastighed indstillet til den valgte værdi, som kan være fra 1/200 til 1/60 s.
[ 1/160 s ]
[ 1/125 s ]
[ 1/100 s ]
[ 1/80 s ]
[ 1/60 s ]

Automatisk FP højhastighedssynkronisering

  • Auto FP højhastighedssynkronisering gør det muligt at bruge blitzen ved den højeste lukkerhastighed, der understøttes af kameraet. Når [ 1/200 s (Auto FP) ] er valgt, aktiverer kameraet automatisk automatisk FP højhastighedssynkronisering ved lukkerhastigheder, der er hurtigere end flashsynkroniseringshastigheden. Dette gør det muligt at vælge den maksimale blændeåbning for reduceret dybdeskarphed, selv når motivet er modlys i stærkt sollys.