a1: AF-C prioritetsvalg

  1. G knap
  2. A menu med brugerdefinerede indstillinger

Vælg, om billeder kan tages, før kameraet fokuserer, når AF-C er valgt.

MulighedBeskrivelse
G[ Slip ]Der kan tages billeder, hver gang der trykkes på udløserknappen (udløserprioritet).
F[ Fokus ]Billeder kan kun tages, når kameraet er i fokus (fokusprioritet).