S knappen

Kameraets lysfølsomhed (ISO-følsomhed) kan justeres efter mængden af tilgængeligt lys. Generelt giver valg af højere værdier mulighed for hurtigere lukkertider ved samme blænde.

Justering af ISO-følsomhed

  • Hold S -knappen nede, og drej hovedkommandohjulet.
  • Vælg mellem værdier fra ISO 100 til 51200. Udvidede indstillinger på omkring 1 EV eller 2 EV over ISO 51200 er også tilgængelige.
  • I b -tilstand er indstillingen fastsat til ISO-A (AUTO) , og kameraet indstiller automatisk ISO-følsomheden.
  • Den aktuelt valgte indstilling vises i displayet under optagelse.

Høj ISO-følsomhed

Jo højere ISO-følsomhed, jo mindre lys er der brug for for at foretage en eksponering, hvilket gør det muligt at tage billeder, når lyset er dårligt, og hjælper med at forhindre sløring, når motivet er i bevægelse. Bemærk dog, at jo højere følsomhed, jo mere sandsynligt er billedet påvirket af "støj" i form af tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller linjer.

Hej 1 og Hej 2

En indstilling på [ Hi 1 ] svarer til en ISO-følsomhed ca. 1 EV højere end ISO 51200 (svarende til ISO 102400) og [ Hi 2 ] til en ISO-følsomhed ca. 2 EV højere (svarende til ISO 204800). Bemærk, at billeder taget med disse indstillinger er særligt udsatte for "støj" i form af tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller linjer.

Automatisk ISO-følsomhedskontrol

Auto ISO-følsomhedskontrol justerer automatisk ISO-følsomheden, hvis optimal eksponering ikke kan opnås ved den værdi, brugeren har valgt i tilstandene P , S , A og M. Du kan vælge en øvre grænse for automatisk ISO-følsomhedskontrol (200–Hi 2) for at forhindre, at ISO-følsomheden hæves for højt.

  • Hold S -knappen nede, og drej underkommandohjulet for at vælge mellem ISO AUTO (automatisk ISO-følsomhedskontrol aktiveret) og ISO (automatisk ISO-følsomhedskontrol deaktiveret).
  • Når automatisk ISO-følsomhedskontrol er aktiveret, viser optagedisplayet ISO AUTO . Når følsomheden ændres fra den værdi, brugeren har valgt, vises ISO-følsomheden i optagedisplayet.
  • Maksimal følsomhed kan justeres ved hjælp af punktet [ ISO sensitivity settings ] i fotooptagelsesmenuen.

Automatisk ISO-følsomhedskontrol

  • Hvis den aktuelt valgte værdi for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] er højere end den, der er valgt for [ Maksimal følsomhed ], vil den valgte værdi for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] tjene som den øvre grænse for automatisk ISO-følsomhedskontrol.
  • Under flashfotografering er lukkerhastigheden begrænset til det område, der er defineret af værdierne valgt for brugerdefinerede indstillinger e1 [ Blitzsynkroniseringshastighed ] og e2 [ Blitzlukkerhastighed ].