Gem fokusposition

  1. G knap
  2. B opsætningsmenu

Hvis [ Til ] er valgt, gemmer kameraet den fokusposition, der er gældende, når kameraet slukkes, og gendanner den, når kameraet tændes.

  • Fokuspositionen kan ændre sig på grund af ændringer i zoom eller omgivelsestemperatur.
  • Denne mulighed gælder kun med autofokus Z-fatningsobjektiver.
  • Hvis [ On ] er valgt, kan der gå noget tid, før du kan betjene kameraet, efter at du har tændt det.