O Min menu/ m Seneste indstillinger

For at se [ MIN MENU ] skal du vælge fanen O i kameramenuerne.

O Min menu: Oprettelse af en brugerdefineret menu

Min menu kan bruges til at oprette og redigere en tilpasset liste med op til 20 elementer fra menuerne afspilning, fotooptagelse, videooptagelse, brugerdefinerede indstillinger, opsætning og retouchering. Valgmuligheder kan tilføjes, slettes og omarrangeres som beskrevet nedenfor.

Tilføjelse af elementer til Min menu

 1. Vælg [Tilføj elementer] i [ O MIN MENU].

  Fremhæv [ Tilføj elementer ], og tryk på 2 .
 2. Vælg en menu.

  Fremhæv navnet på menuen, der indeholder det punkt, du ønsker at tilføje, og tryk på 2 .
 3. Vælg et element.

  Fremhæv det ønskede menupunkt, og tryk på J .
 4. Placer det nye emne.

  Tryk på 1 eller 3 for at placere det nye element, og tryk på J for at tilføje det til Min menu.
 5. Tilføj flere varer.
  • De punkter, der aktuelt vises i Min menu, er markeret med et flueben ( L ).
  • Elementer angivet med et V -ikon kan ikke vælges.
  • Gentag trin 1-4 for at vælge yderligere elementer.

Fjerner elementer fra Min menu

 1. Vælg [Fjern elementer] i [ O MIN MENU].
  Fremhæv [ Fjern elementer ] og tryk på 2 .
 2. Vælg elementer.

  • Fremhæv elementer, og tryk på 2 for at vælge ( M ) eller fravælge.
  • Fortsæt, indtil alle de elementer, du ønsker at fjerne, er valgt ( L ).
 3. Fjern de valgte elementer.

  Tryk J ; en bekræftelsesdialog vil blive vist. Tryk på J igen for at fjerne de valgte elementer.

Fjerner elementer, mens du er i Min menu

Elementer kan også fjernes ved at fremhæve dem i [ O MY MENU ] og trykke på O knappen; en bekræftelsesdialog vil blive vist. Tryk på O knappen igen for at fjerne det valgte element.

Omarrangering af elementer i Min menu

 1. Vælg [Rangér elementer] i [ O MIN MENU].
  Fremhæv [ Ranger elementer ] og tryk på 2 .
 2. Vælg et element.

  Fremhæv det emne, du ønsker at flytte, og tryk på J .
 3. Placer emnet.

  • Tryk på 1 eller 3 for at flytte elementet op eller ned i Min menu, og tryk på J .
  • Gentag trin 2-3 for at flytte yderligere elementer.
 4. Afslut til [ O MY MENU].
  Tryk på G -knappen for at vende tilbage til [ O MY MENU ].

Viser [SENSTE INDSTILLINGER]

 1. Vælg [Vælg faneblad] i [ O MIN MENU].

  Fremhæv [ Vælg faneblad ], og tryk på 2 .
 2. Vælg [ m SENESTE INDSTILLINGER].
  • Fremhæv [ m SENESTE INDSTILLINGER ] i menuen [ Vælg fane ] og tryk på J .
  • Navnet på menuen ændres fra [ MIN MENU ] til [ SENESTE INDSTILLINGER ].

m Seneste indstillinger: Adgang til nyligt brugte indstillinger

Sådan føjes elementer til [SENESTE INDSTILLINGER]

Menupunkter føjes til toppen af menuen [ SENESTE INDSTILLINGER ] efterhånden som de bruges. De tyve senest anvendte indstillinger er angivet.

Fjerner elementer fra den seneste indstillingsmenu

For at fjerne et element fra menuen [ SENESTE INDSTILLINGER ] skal du fremhæve det og trykke på O knappen; en bekræftelsesdialog vil blive vist. Tryk på O knappen igen for at fjerne det valgte element.

Viser Min menu

Ved at vælge [ Vælg fane ] i menuen [ SENESTE INDSTILLINGER ] vises de elementer, der er vist i trin 2 af "Visning af [ SENESTE INDSTILLINGER ]" (Viser [SENSTE INDSTILLINGER] ). Fremhæv [ O MY MENU ] og tryk på J for at se Min menu.